Journal club våren 2018

I Skaraborgsinstitutets seminarierum kommer vi ha gemensam kritisk läsning av artiklar och diskussion om metod. Artiklar kommer att skickas ut till deltagarna i förväg. Professor Ali Kazemi håller i seminarierna

Tisdagen den 30 januari 2018, kl 13.30-15.30  Som man frågar får man svar! Om konsten att formulera innovativa forskningsfrågor

Tisdagen den 10 april 2018 kl  13.30-15.30, Nya perspektiv på akademisk impact.

 

 

Skriv ut E-post

Seminarium att ha något att säga. Om meningsfull och relevant forskning

Att ha något att säga. Om meningsfull och relevant forskning.

Det bedrivs enormt mycket forskning, men värdet och relevansen för samhälle lämnar en hel del att önska. Med masshögskolan har vi fått tendenser till massforskning. Mycket av denna når en mycket begränsad läsekrets och en hel del är mest variation på vad vi redan vet. Ibland styrs forskning mer av legitimerings-, karriärs- och statushänsyn än av önskan eller förmåga att generera kvalificerad kunskap.

Föreläsningen belyser utvecklingen inom akademin, påtalar problematiska förhållanden, anvisar möjliga lösningar och ger exempel på metodologi och forskningsinsatser som ökar sannolikheten att forskningen har något (väsentligt) att säga, når en läsekrets och gör en skillnad.

Mats Alvesson är organisations, lednings, dumhets mm forskare vid Lunds Universitet. Föreläsningen bygger på nyligen utgivna Return to Meaning. For a social science with something to say (Oxford University Press, m Y Gabriel & R Paulsen), Constructing Research Questions (Sage, m J Sandberg) och Dumhetsparadoxen. Den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar (Fri Tanke, m A Spicer).

Tid: Torsdagen 3 maj, 2018, kl 13.30-16.00

Plats: Skaraborgsinstitutets seminarierum

Anmälan: senast 23 april till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller tfn. 0500-478401

Skriv ut E-post

Vandringsseminarium 2018

Den 17 och 18 maj 2018 äger vandringsseminariet rum på Falkängen, Hällekis.

Vi träffas och samtalar/ får handledning under vandring. På kvällen har vi gemensam middag och på fredagen semiarium, Morten Sager,universitetslektor vetenskapsteori Göteborgs universitet, kommer och pratar om evidensbegreppet, avlslutning med lunch. Bjud med din handledare. Seminariet är kostnadsfritt.

"Evidensens många ansikten"
I början av 1990-talet lanserades evidensbaserad medicin (EBM) som ett nytt paradigm inom medicinsk utbildning och praktik. Idén har spritt sig som en löpeld över världen; den är nu så väl etablerad i hela västvärlden att det knappast är möjligt att genomgå någon utbildning inom vårdsektorn utan att möta den i läroböcker och undervisning. Att förverkliga den har dock visat sig vara mycket komplicerat. Existerar vetenskapliga metoder som i alla sammanhag ger mer tillförlitlig och användbar kunskap än andra metoder? I vilken utsträckning kan vetenskapliga resultat som uppnåtts under vissa givna betingelser tillämpas i helt andra situationer? I vilken mån är professionellt omdöme en förutsättning för att vetenskaplig kunskap skall kunna tillämpas effektivt?

Anmälan senast 26 april 2018 till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller tfn 0500-478401

 

Skriv ut E-post

" NORMAL - RISK - SJUK"

Seminarium om Skaraborgsprojektet

"NORMAL - RISK - SJUK"

Att ha högt blodtryck eller störd glukosomsättning uppfattas som farligt med risk för komplikationer och vi lägger ner mycket resurser för att identifiera, behandla och följa upp dessa individer. Men, hur ser egentligen naturalförloppet ut för en individ i en riskkarriär? Vi belyser detta med en longitudinell populationsbaserad undersökning i Vara och Skövde och vill diskuter implikationer för sjukvård och hälsovård.

Med.dr. distriktsläkare Margareta Hellgren, Professor, distriktsläkare Ulf Lindblad, Med dr. distriktsläkare Bledar Daka

Plats: Skaraborgsinstitutets seminarerum

Tid: Torsdagen 11 oktober 2018, kl. 12.00-16.30

Anmälan: Senast 1 oktober till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller tfn. 0500-478401

Skriv ut E-post

Forskningsfestivalen 2018

Den 8 mars 2018 mellan kl 0900-16.30 presenterar alla som fått medel, de två senaste åren, från Skaraborgsinstitutet sina projekt.

Plats: Insikten 1 på Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Alla är välkomna!

Skriv ut E-post

Projektmedel 2018

Ansökan om forskningsmedel från Stiftelsen Skaraborgsinstitutet skall vara inlämnad senast den 1 maj 2018

För året 2017 delades sammanlagt 2,5 miljoner ut i projektmedel. För närmare information klicka här.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET • Stationsgatan 12, 541 30 Skövde • Tel: 0500-47 83 80 Fax: 0500-47 83 92 •  E-post»   •  webbyrå: Optimal media»