Forskningsfestivalen 2020 blir digital och flyttar till 2 februari 2021

Det digitala formatet ger möjlighet att träffas under säkra former och dela forskning med varandra. Boka in datumet och förberede dig för att presentera det abstrakt du skickade in i början av 2020,m i ett digitalt möte. Möjlighet att visa en Powerpoint-presentation kommer att finnas.

Mer information och program kommer längre fram.

Vid frågor kontakta Anneli Darheden e-post  

Skriv ut E-post

Vandringsseminarium

Årets vandringsseminarium uppskjutet till 27-28 maj 2021 preliminärt. Vi hoppa att då kunna vara vid
Karstorps kurscenter och att Jonna Bornemark professor i filosofi vid Centrum  för praktisk kunskap,
Södertörns Högskola, kan komma.

Vandringsseminariet vänder sig till de som har medel från Skaraborgsinstitutet och deras handledare.
 
Information om anmälan kommer senare.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»