Journal club våren 2018

I Skaraborgsinstitutets seminarierum kommer vi ha gemensam kritisk läsning av artiklar och diskussion om metod. Artiklar kommer att skickas ut till deltagarna i förväg. 

Tisdagen den 30 januari 2018, kl 13.30-15.30  Som man frågar får man svar! Om konsten att formulera innovativa forskningsfrågor

Tisdagen den 10 april 2018 kl  13.30-15.30, ämne meddelas senare.

 

 

Skriv ut E-post

Forskningsfestivalen 2018

Den 8 mars 2018 mellan kl 0900-16.30 presenterar alla som fått medel, de två senaste åren, från Skaraborgsinstitutet sina projekt.

Plats: Insikten 1 på Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Alla är välkomna!

Skriv ut E-post

Vandringsseminarium 2018

Den 17 och 18 maj 2018 äger vandringsseminariet rum på Falkängen, Hällekis.

Vi träffas och samtalar/ får handledning under vandring. På kvällen har vi gemensam middag och på fredagen semiarium, Morten Sager kommer och pratar om evidensbegreppet, avlslutning med lunch. Bjud med din handledare. Seminariet är kostnadsfritt.

Skriv ut E-post

Projektmedel 2018

Ansökan om forskningsmedel från Stiftelsen Skaraborgsinstitutet skall vara inlämnad senast den 1 maj 2018

För året 2017 delades sammanlagt 2,5 miljoner ut i projektmedel. För närmare information klicka här.

Skriv ut E-post

Ansök om Forskningsmedel

Ansökan om projektmedel för forskning och utvecklingsarbete (FOU) 2018.
Även för Er som tidigare har fått FoU-medel från Skaraborgsinstitutet för ett flerårigt projekt, skall ansökan om fortsatt projektfinansiering göras. Den nya ansökan kompletteras med ekonomisk redogörelse för det gångna året som bilaga 2 till ansökningsblanketten.
Obs! Ansökan skall vara inne på Skaraborgsinstitutet, Stationsgatan 12, 541 30 Skövde senast den 1:a maj 2018.

Läs mer i ansvisningarna under flik, Forskningsmedel

Välkommen med din ansökan!

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET • Stationsgatan 12, 541 30 Skövde • Tel: 0500-47 83 80 Fax: 0500-47 83 92 •  E-post»   •  webbyrå: Optimal media»