Ansök om Forskningsmedel

Ansökan om projektmedel för forskning och utvecklingsarbete (FOU) 2021.
Även för Er som tidigare har fått FoU-medel från Skaraborgsinstitutet för ett flerårigt projekt, skall ansökan om fortsatt projektfinansiering göras. Den nya ansökan kompletteras med ekonomisk redogörelse för det gångna året som bilaga 2 till ansökningsblanketten.

Obs! Ansökan skall vara tillhanda på Skaraborgsinstitutet senast den 1:a maj 2020.

Du kan skicka den per post till

Skaraborgsinstitutet
Regionen Hus
541 80 Skövde

 

eller via e-post till

eller lämna in den till Skaraborgsinstitutet på

Regionens Hus, Stationsgatan 3, Skövde.

Läs mer i ansvisningarna under flik, Forskningsmedel

Välkommen med din ansökan!

Skriv ut E-post

Forskningsansökan

Kurs/seminarium om hur man skriver en forskningsansökan
På grund av den rådande situationen med det nya corona-viruset är kursen inställd.

Frågor kan ställas till Anneli Darheden per e-post.

Skriv ut E-post

Forskningsfestival

På grund av den rådande situationen med det nya corona-viruset är vårens forskningsfestival inställd.
 
Ny preliminärt datum är den 1 oktober 09.00 - 16.00
 
Information om plats och tidpunkt kommer.
Ta tillfället i akt att komma och lyssna på olika forskningsprojekt.

Skriv ut E-post

Vandringsseminarium

Årets vandringsseminarium uppskjutet till 27-28 maj 2021 preliminärt. Vi hoppa att då kunna vara vid
Karstorps kurscenter och att Jonna Bornemark professor i filosofi vid Centrum  för praktisk kunskap,
Södertörns Högskola, kan komma.

Vandringsseminariet vänder sig till de som har medel från Skaraborgsinstitutet och deras handledare.
 
Information om anmälan kommer senare.

Skriv ut E-post

Journal club

Årets första Journal club 2020 är på grund av den rådande situationen med det nya corona-viruset är kursen uppskjuten.

Vad betyder ”analysenhet” och varför är det viktigt att veta vad det är.

Temat för diskussionen gäller använd metod i utvald artikel som sänds ut till alla anmälda i god tid före seminariet. 

Information om när detta semanirium inträffar kommer.

 

Nästa journal club inträffar tisdagen den 9 juni, kl 13.30 - 15.30

Anmälan till Anneli Darheden,

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»