Journal Club

Artikelseminarium, Journal club den 20 oktober 2020, kl 13.30 - 15.00.

Ämne och artikel skickas ut ca 14 dagar innan.

Vid anmälan till , ange om du hellre vill deltaga digitalt.

Skriv ut E-post

Forskningsfestival 2020

Forskningsfestival kommer att äga rum onsdagen den 9 december 2020.

Plats Insikten, Skaraborgs sjukhus, Skövde.

 

Ta tillfället i akt att komma och lyssna på olika forskningsprojekt.

Skriv ut E-post

Vandringsseminarium

Årets vandringsseminarium uppskjutet till 27-28 maj 2021 preliminärt. Vi hoppa att då kunna vara vid
Karstorps kurscenter och att Jonna Bornemark professor i filosofi vid Centrum  för praktisk kunskap,
Södertörns Högskola, kan komma.

Vandringsseminariet vänder sig till de som har medel från Skaraborgsinstitutet och deras handledare.
 
Information om anmälan kommer senare.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»