Inbjudan till seminarium om HIV och Aids

När: 24 september 2019 kl 12-16, vi börjar med lunch, så anmäl om du har särskild kost
Var: Regionens hus, Stationsgatan 3, Skövde (Observera att vi flyttat)
Arrangör: Skaraborgsinstitutet
Deltagare: intresserade inom hälso-och sjukvård
Anmälan till:
"Kärlek med ansvar: använd kondom om du inte kan hålla dig till en partner"
Detta var det budskap som trumpetades ut i radio och på annonspelare överallt, när man upptäckt att ett sexuellt överfört virus, HIV, orsakade Aids. Eftersom det då inte fanns någon bot, var död efter ett långt lidande det enda man kunde vänta sig, om man blivit smittad. Budskapet gavs utan någon hänsyn till socioekonomiska och kulturella sammanhang eller hur människan tänker om sitt sexualliv. I Kenya, där månggifte är ett accepterat bruk, började män, som hade mer än en hustru, undra vad de nu skulle göra. Kvinnor, som var beroende av att sälja sex för att kunna föda sina barn, undrade likaledes.
Spörsmålet är hur detta slags toppstyrda budskap påverkar en fråga, som det redan finns så stor tystnad omkring och ovilja att prata om. Vad betydde detta för forskningen i olika delar av världen? Det är några av de problem vi kommer att ta upp på seminariet.

Seminariet leds av Professor Beth Maina Ahlberg, Skaraborgsinstitutet och Uppsala universitet

1.    En resa i studier om HIV och AIDS: en kenyansk kontext på 1990-talet Prof. Beth Maina Ahlberg and Prof. Ingela Krantz

2.    Sexual and Reproductive Health of Women Living with HIV/AIDS- A scoping review (Nya forskning I Sverige) Dr Faustine Nkulu Kalengayi (Umeå Universitet)

3.    HIV stigma- ett fortsatt hinder för personer som lever med HIV trots effektiv behandling (Forskning i Sverige 2018) Dr Maria Lindberg Reinius (Karolinska Institutet)

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»