Verkstad för ansökan om forskningsmedel från Skaraborgsinstitutet och andra bidragsgivare

Kurs i form av två halvdagsseminarier, 1 oktober och 15 oktober 2019
Under denna kurs kommer du att dels få fördjupad kunskap om vad som är en fullgod projektansökan är och dels handfast handledning i hur man formulerar en fullgod projektansökan
Syfte är alltså att vara till hjälp för den som vill skriva goda ansökningar om forskningsmedel.
Kursens format kräver att man deltar aktivt före, under och mellan de båda kurstillfällena.
Seminarieledare: Professor emeritus Bo Eriksson

För anmälan och mer information:

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»