Ansök om Forskningsmedel

Ansökan om projektmedel för forskning och utvecklingsarbete (FOU) 2021.
Även för Er som tidigare har fått FoU-medel från Skaraborgsinstitutet för ett flerårigt projekt, skall ansökan om fortsatt projektfinansiering göras. Den nya ansökan kompletteras med ekonomisk redogörelse för det gångna året som bilaga 2 till ansökningsblanketten.

Obs! Ansökan skall vara tillhanda på Skaraborgsinstitutet senast den 1:a maj 2020.

Du kan skicka den per post till

Skaraborgsinstitutet
Regionen Hus
541 80 Skövde

 

eller via e-post till

eller lämna in den till Skaraborgsinstitutet på

Regionens Hus, Stationsgatan 3, Skövde.

Läs mer i ansvisningarna under flik, Forskningsmedel

Välkommen med din ansökan!

Skriv ut E-post

Seminarier

Skaraborgsinstitutet stöder forskare inom hela hälso- och sjukvårdens fält alltifrån traditionella biomedicinska studier till studier av människors upplevelser av ohälsa. Inriktningen är på praktiknära forskning och på forskningsmetoder.

Seminarierna riktar sig till forskare som fått ekonomiskt stöd av Skaraborgsinstitutet nu eller tidigare men också till andra inom hälso- och sjukvården i bred mening som vill reflektera kring den egna verksamheten. Seminarierna ska vara till praktisk hjälp men också vidga perspektiven för hur man ska gripa sig an ett forskningsproblem.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»