Journal club

I Skaraborgsinstitutets seminarierum kommer vi ha gemensam kritisk läsning av artiklar oh diskussion om metod. Artiklar kommer att skickas ut till deltagarna i förväg.

Tisdagen den 20 november 2018

Skriv ut E-post

Julkaffe

Välkommen till Skaraborgsinstitutets årliga julkaffe, tisdagen den 11 december från kl 15.00. Ta gärna med handledare, kollegor eller andra intresserade.

Skriv ut E-post

Vandringsseminare

2019 års vandringsseminarie sker den 23 och 24 maj. Plats är inte bestämd ännu. Vi vandrar tillsammans med handledare eller andra kollegor i grupp första dagen och pratar om forskning, på kvällen är gemensam middag. Övernattning, andra dagen hålls ett seminarium på förmiddagen, dagen avslutas med lunch.

Skriv ut E-post

Projektmedel 2019

Ansökan om forskningsmedel från Stiftelsen Skaraborgsinstitutet skall vara inlämnad senast den 1 maj 2019

För året 2018 delades sammanlagt 2,5 miljoner ut i projektmedel. För närmare information klicka här.

Skriv ut E-post

Ansök om Forskningsmedel

Ansökan om projektmedel för forskning och utvecklingsarbete (FOU) 2018.
Även för Er som tidigare har fått FoU-medel från Skaraborgsinstitutet för ett flerårigt projekt, skall ansökan om fortsatt projektfinansiering göras. Den nya ansökan kompletteras med ekonomisk redogörelse för det gångna året som bilaga 2 till ansökningsblanketten.
Obs! Ansökan skall vara inne på Skaraborgsinstitutet, Stationsgatan 12, 541 30 Skövde senast den 1:a maj 2018.

Läs mer i ansvisningarna under flik, Forskningsmedel

Välkommen med din ansökan!

Skriv ut E-post

Seminarier

Skaraborgsinstitutet stöder forskare inom hela hälso- och sjukvårdens fält alltifrån traditionella biomedicinska studier till studier av människors upplevelser av ohälsa. Inriktningen är på praktiknära forskning och på forskningsmetoder.

Seminarierna riktar sig till forskare som fått ekonomiskt stöd av Skaraborgsinstitutet nu eller tidigare men också till andra inom hälso- och sjukvården i bred mening som vill reflektera kring den egna verksamheten. Seminarierna ska vara till praktisk hjälp men också vidga perspektiven för hur man ska gripa sig an ett forskningsproblem.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET • Stationsgatan 12, 541 30 Skövde • Tel: 0500-47 83 80 Fax: 0500-47 83 92 •  E-post»   •  webbyrå: Optimal media»