Datasystem i vården för vem?

Det är inte svårt att inse att kravet på dokumentation av patientmötet har förändrats när man som patient möter en läkare idag. Betydande problem med nuvarande system föreligger som förtjänstfullt påpekas i Björn Landströms inlägg den 11 juli. Där påpekas också att det bland annat finns viktiga medicinska och epidemiologiska upplysningar i dessa medicinska register.

Centraliseringen av uppgifter i stora datalager erbjuder både möjligheter och utmaningar som måste hanteras. Tanken med att dokumentera olika aktiviteter inklusive möten i vården har dock alltid haft flera syften. Detta leder till att många olika typer av upplysningar samlas in, inte minst tjänar de inmatade uppgifterna till ekonomisk beskrivning av vårdens organisation samt som underlag till uppföljning och styrning av vården. Med datorsystem ges möjlighet att enkelt införa rutiner för samla in allt mer potentiellt viktiga upplysningar.

Ett viktigt förbiseende som jag tror inte beaktas tillräckligt är att insamlandet av alla dessa data kommer att medföra att kvaliteten i de centrala registren kan ifrågasättas. Ju mer rutinuppgifter som skall samlas in desto fler typer av "fel" i insamlandet kommer att begås. Motivationen för uppgiftslämnandet minskar i mängden data som skall matas in. Sedan kan man fråga sig vem som skall mata in data och hur detta skall ske för ett rationellt genomförande med minimal negativ vårdpåverkan. Om också gränssnitten är otillfredsställande följer fler kvalitetsproblem. Det är frestande att jämföra med utvecklingen av enkätens användande som studieverktyg.

Medicinska, epidemiologiska , ekonomiska och politiska underlag skall vara baserade på kvalitet. Jag anser att man bör sikta mot att rutinmässigt samla in ett nödvändigt minimum av upplysningar för att med god kvalitet tillfredsställa viktiga tydligt definierade basala syften utan att falla för frestelsen att samla in så mycket mer bara för att det är möjligt. "Stoppa i fickan för det kan vara bra att ha" är här en direkt olämplig idé.

Per Nordin

Statistiker, IT-chef, Skaraborgsinstitutet

Tags: datakvalitet,, vårddata,, datasystem,

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»