Mera jobb

Är nu inne på min andra vecka. Vi är fyra kollegor som sitter och stirrar på våra skärmar i samma rum. Dock är de mycket trevliga och till och ifrån har vi givande diskussioner. En av mina medarbetare har arbetat mycket med accelerometerar, dvs mätare som man sätter på kroppen, oftast runt handleden för att få ett objektivt mått på hur mycket en person rör sig. Helt otrolig liten manick som registerar alla rörelser man gör. Spännande att se hur mycket eller lite en del rör sig.  I den så kallade Look AHEAD studien som jag skall arbeta med engagerades drygt 5000 diabateker. Medel BMI var 36 och målsättingen för fysisk aktivitet var 50 minuter I VECKAN! Deltagarna randomiserades till antingen en intensiv livsstils intervention eller sedvanlig behanldling. Studien är nu avsluts efter i meldel 8 år pga bristande effekt på planderade outcomes, hjärt- och kärlsjuklighet och dödlighet. Man skulle ju kunna tolka det som att en intensiv livsstils intervention inte hade effekt men samtidigt visade man att de hade bättre livskvalie, lättare att rör sig och mindre andel som fick njurskador. Inte så helt fel. När man betäker den otroliga övervikt de hade från början är det kanske inte så konstigt att de inte fick signifikanta skillnader på hårda endpoints! 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»