Uppdrag

Skaraborgsinstitutet är en stiftelse för forsknings - och utvecklingsarbete som bildades 1992.
Stiftelsens syfte är att främja FoU -arbete inom sjukvård och folkhälsa i de verksamheter regionen och kommunerna bedriver.

Skaraborgsinstitutets huvudsakliga uppgifter

1. Fördela forskningsmedel till forskare (även statligt anställda och privatanställda) verksamma inom gamla Skaraborgs (område 8 och 9) område. Även forskare utanför Skaraborg kan beviljas bidrag om forskningsmaterialet hämtas från detta område.

2. Arrangera seminarier, kurser och konferenser med inriktning emot forskningsmetodik (både kvantitativa och kvalitativa metoder) och sådan forskning där man använder metoder tagna från olika forskningsfält (tvärvetenskap).

3. Utgöra en kreativ forskningsmiljö med rikliga tillfällen till möten mellan forskare genom att erbjuda arbetsstipendier till forskare i Skaraborgsinstitutets lokaler.

Önskemål: understrukna ord ska vara klickbara och leda till mer detaljerad information

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»