Vetenskapliga rådet

Arne Halling

Professor emeritus i hälsa och samhälle, Kristianstad

Bengt Mattsson

Professor emeritus i allmänmedicin, Göteborg

Carl-Edvard Rudebeck

Professor i allmänmedicin, Tromsö

Hans Wedel

Professor i epidemiologi och biostatistik, Göteborg

Ingela Krantz

Professor emerita i folkhälsovetenskap, Umeå

Johanna Esseveld

Professor i sociologi, Lund

Lisbeth Sachs

Docent i medicinsk antropologi, Stockholm

Ola Sigurdson

Professor i tros - och livsåskådningsvetenskap, Göteborg

Solveig Freudenthal

Filosofie doktor i socialantropologi, Stockholm

Stig Wall

Professor emeritus i folkhälsovetenskap och klinisk medicin, Umeå

Bo Eriksson

Professor emeritus, NHV, Göteborg

© SKARABORGSINSTITUTET • Stationsgatan 12, 541 30 Skövde • Tel: 0500-47 83 80 Fax: 0500-47 83 92 •  E-post»   •  webbyrå: Optimal media»