Avhandlingar från 2010 till 2018

 • Smärta hos dementa, Christina Karlsson
 • Att vara förälder till ett vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom, Anita Johansson
 • Grön rehabilitering för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa, Eva Sahlin
 • Att vara förälder till ett vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom, Anita Johansson
 • Diabetesprevention i praktiken, Margareta Hellgren
 • Könshormoner och kardiovaskulära sjukdomar, Bledar Daka
 • Behandling av underbensfraktur med extern fixation enligt Ilizarov, Telmo Ramos
 • Äldre personers erfarenheter av att leva med smärta i hemmet, Catarina Gillsjö
 • Dagliga livet efter subarachnoidalblödning, Elisabeth Berggren
 • Förekomst av benskörhet hos patienter med hyperkalcemi upptäckt 1995-2000 vid Tibro vårdcentral, Sofia Dalemo
 • Förberedelse av sövning vid operation hos barn med autism, Susan Lindberg
 • Tonårsflickors erfarenhet av hälsa, Margaretha Larsson
 • Med risk för diabetes - Studier av symtom, självskattad hälsa och erfarenheter av att leva med risk för att utveckla typ 2 diabetes, Susanne Andersson.
 • Slaughter - Not only about amimals. An interdisciplinary study of handling of cattle at slaughter, Sofia Wiberg.
 • Professional support in childbearing, a challenging act of balance, Stina Thorstensson.
 • Bråd död när patienten drabbats av stroke - Vårdares och närståendes upplevelser, Åsa Rejnö.
 • Att vårdas vaken med respirator, Patienters och närståendes upplevelser från en intensivvårdsavdelning, Veronika Karlsson.
 • Invasive Pneumococcal Infections, Erik Backhaus.
 • Patients´experiences of symptoms, discomfort and their impact on daily living following day surgery, Helena Rosén
 • Licentiat: Asthma and COPD – Diagnoses and prescriptions in Swedish primary car, Paolina Weidinger
 • Den kompetenta allmänläkaren – mottagningsrummets praxis utmanar idealbilden, Björn Landström
 • Sleep – Wake – Activity and Health – Related Quality of Life in Patients with Coronary Artery Disease, and evalutation of an individualized non-pharmacological programme to promote self-care in sleep, Anna Johansson
 • Older adults´conceptions of home and experiences of living with long-term musculoskeletal pain at home. Catharina Gillsjö
 • Daily life after Subarachnoid Haemorrhage, Elisabeth Berggren
 • Rutinbesöket hos diabetessjuksköterskan, Vårdmötet och dess innebörd för personer med typ 2 diabetes, Lise-lotte Edwall.
 • Licentiat: Identity construction and memory after Subarachnoid Haemorrhage, Patients´accounts and relatives´and patients´statements in relation to memory tests, Elisabeth Berggren
 • Investigationg practice variation in a changing primary care, A multilevel perspective on The Skarabor Primary Care Database, Per Hjerpe
 • Experiences, symptoms and signs in 3-11 year-old children undergoing day surgery in the context of the perioperative dialogue, Berith Wennström
 • On the outcome of antiviral therapy hepatitis C virus genotype 2 or 3 infection, Åsa Alsiö
 • Sexuality in the aftermath of breast and prostate cancer, Gendered experiences, Kicki Klaeson
 • Alcohol prevention in Swedish primary health care, Staff knowledge about risk drinking and attitudes towards working with brief alcohol intervention. Where do we go from here? Magnus Geirsson
 • Experiences of postpartum psychosis from the perspectives of woman with the diagnoses and psychiatric nurses, Inger Engqvist
 • Naturbaserade aktiviteter i daglig verksamhet och gymnasiesärskola – En studie om personer som lär långsammare och om trädgårds- och naturbruksarbetets möjligheter och begränsningar i ett socialt perspektiv, Mariella Niemi
 • Community onset sepsis in Sweden. Lars Ljungström
 • Bildterapi. En väg till inre förändring och förbättrad hälsa. Gärd Holmqvist
 • Professional and Social Support for First-time Mothers and Partners During Childbearing. Caroline Bäckström
 • The psysician and the sickness certification. Karin Strazmann
 • On dental caries and socioeconomy in Swedish children and adolescents – clinical and epidemiological studies. Ann-Catrin André Kramer

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»