Berättelser från IVA- Inställt

Den 25 januari kl 13.30 till 15 skulle ett seminarium ha genomförts där vi skulle fått ta del av av erfarenheter av vård av Covid-19 patienter. 

Seminariet är nu uppskjutet på grund av det rådande pademiläget och de aktuella riktlinjerna i Västra Götalandsregionen.

Information om när seminariet kommer att kunna hålla meddelas vid ett senare tillfälle.

 Vid behov av mer information, kontakta Anneli Darheden på

Skriv ut E-post

Seminarium

Fil dr i sociologi Roland Paulsen håller seminarium 8 februari 2022, kl 10-12 om oro och ångest utifrån sin bok "Tänk om". Lokal meddelas till deltagarna senare.

Välkommen med din anmälan och begäran om ytterligare information till

Skriv ut E-post

Predatory Journals

Tove Godskesen, docent i medicinsk etik och forskningsetik, gästade Skaraborgsinstitutet för ett seminarium den 16 november om rovdjursförlag/tidskrifter. Efter en intressant och engagerande föreläsning och med idéer från densamma fick vi gruppvis ta itu med ett urval artiklar för att försöka utröna om de var publicerad i en rovdjurstidskrift eller inte.

Artiklarna var av varierande kvalitet och med föreläsningen i ryggen blev det tämligen enkelt att avslöja dem som publikationer från icke-seriösa tidskrifter.

Många av oss som var med gick nog från seminariet med flera aha-upplevelser och lite nya verktyg för att avslöja mindre seriösa aktörer inom det vetenskapliga fältet.

 Tove o sa

 

Skriv ut E-post

Gudomliga komedier – Humor, subjektivitet, transcendens

Ola Sigurdson höll den 3 november en öppen föreläsning i Skaraborgsinstitutets regi om humor och hälsa. Ola inledde med med frågan: "Vilket slags väsen måste en människa vara för att kunna uppfatta något som roligt?" Deltagarna fick följa en intressant exposé över hur man sett på skratt och humor från tiden för Aristoteles, via bland andra, filosofen Kant och i nutid, journalisten Norman Cousins. Om humor kan användas som medicin och faktiskt förlänger livet är oklart men Ola citerade forskaren Provine som menar att skrattet har så försumbara bieffekter att det knappast kan anses skadligt att prova.

 Ola S

Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådning vid Göteborgs universitet

 

Skriv ut E-post

Covid-19: journalisten i skärningspunkten mellan vetenskap och politik

Amina Manzoor gästade 22 oktober Skaraborgsinstitutet och föreläste om hur det har varit att arbeta som vetenskapsjournalist under covid-19 pandemin. Vi fick ta del av de utmaningar som mött henne i arbetet när denna nya sjukdom gjorde sin entré. Det var inte bara osäkerheterna kring den nya sjukdomen som skulle hanteras utan också den ”infodemi” som uppstod, alla nya forskningsrön och inte minst även oenigheten i vetenskapsvärlden om vilka beslut som var de rätta.

AMM

 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»