Tematisk utlysning för 1 maj-ansökningar

Skaraborgsinstitutet välkomnar i år ansökningar inom området ”människors hälsa och digital teknik”. Vi uppmuntrar projekt som till exempel undersöker digitala verktyg och plattformar och dess påverkan på hälsa i olika befolkningsgrupper. Andra relevanta teman inkluderar individers säkerhet och integritet när nya digitala system implementeras i hälso- och sjukvård, analyser av eventuella klyftor i tillgång till och användning av hälsoresurser som baseras på digital teknik, samt samverkan mellan olika intressenter inom hälsoområdet för att främja innovativa lösningar och skapa synergier. Genom denna satsning strävar vi efter att stödja forskning som bidrar till en ökad förståelse och kunskap om hälsoteknologi och dess roll i dagens samhälle. Temat ”människors hälsa och digital teknik” är dock inte det enda vi kommer att stödja; ansökningar kan självklart även undersöka andra ämnen och frågeställningar. Ansökan görs på sedvanlig blankett.

Skriv ut E-post

Journal Club: Alkohol och dess effekter på hälsan

Den 14 maj 2024 kl 13:30-15:30 kommer Ulf Lindblad, professor emeritus i allmänmedicin Sahlgrenska akademin, hålla i Journal Club. Här kommer Ulf presentera artikeln bakom Socialstyrelsens nya rekommendationer och vi kommer diskutera beläggen för alkoholens effekter på hälsan.

Socialstyrelsen justerade 2023 sina riktlinjer avseende när alkoholkonsumtion skall betraktas som riskbruk så att tröskeln lades vid 10 enheter per vecka för både män och kvinnor (1 enhet är litet glas vin). Beslutet är i linje med olika internationella riktlinjer, men har lett till en intensiv och lite upprörd debatt i Sverige. Bakom denna förändring av riktlinjerna ligger ett mindre antal nya studier och vi vill diskutera en av de centrala referenserna i ljuset av huruvida kohortstudier kan ge stöd för konklusioner rörande orsakssamband samt för strategier för bättre folkhälsa. 

Plats: Regionens hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde, lokal Kinnekulle.

Anmälan görs hos  senast torsdagen den 7 maj 2024.

Skriv ut E-post

Kvalitativ innehållsanalys

Den 5e december 2023 anordnade Skaraborgsinstitutet i samarbete med FoU centrum ett digitalt metodseminarium med Ulla Graneheim. Graneheim är verksam som universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet och har en gedigen erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys. Seminariet riktade sig till forskningsintresserad personal i Skaraborg knutna till SI och FoU och drog mycket stort intresse med runt 60 deltagare. Det bjöds på både teoretiska och praktiska moment och engagerande diskussioner.

Skriv ut E-post

Posterpris

Vi gratulerar Sophie Mårtensson som fick pris för bästa poster i kategorin kvantitativ metod vid de nordiska sjuksköterskeföreningarnas årliga konferensen, Nordic Conference in Nursing Research, i Reykjavik på Island. Postern beskriver det observationsschema som Sophie arbetat fram för att bedöma och utvärdera kroppsspråk och verbala uttryck i möten i vården . Schemat arbetades fram och användes av Sophie i hennes avhandlingsarbete.
 
Sophie poster

Skriv ut E-post

Forskningssekreterare

Måndagen den 16 oktober hälsar vi vår nya forskningssekreterare Annika Lilliestierna välkommen

Annika kan nås på telefon 073-096 89 18,

Anneli Darheden kommer fortsatt en tid att medverka och kan nås på telefon 073-096 89 18.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»