Seminarium: Vad är skillnaden mellan kost och gastronomi?

Bild Carl Jan Granqvist

Carl Jan Granqvist kommer i ett seminarium reda ut frågan vad som är skillnaden mellan kost och gastronomi. Han ställer också frågan, vad är orsaken till att såväl barn, vuxna som äldre vill inta föda? För att förstå detta kommer han informera om att en samverkan mellan humanistisk och naturvetenskaplig forskning är en viktig utgångspunkt för god hälsa och ett njutningsfullt liv.

Tid: 24 september 2024 kl 13:30-15:30

Plats: Karstorp, kristallvägen 1, 549 49 Skövde

Anmälan görs till  senast den 3 september.

 

Skriv ut E-post

Posterpris

Vi gratulerar Sophie Mårtensson som fick pris för bästa poster i kategorin kvantitativ metod vid de nordiska sjuksköterskeföreningarnas årliga konferensen, Nordic Conference in Nursing Research, i Reykjavik på Island. Postern beskriver det observationsschema som Sophie arbetat fram för att bedöma och utvärdera kroppsspråk och verbala uttryck i möten i vården . Schemat arbetades fram och användes av Sophie i hennes avhandlingsarbete.
 
Sophie poster

Skriv ut E-post

Forskningssekreterare

Måndagen den 16 oktober hälsar vi vår nya forskningssekreterare Annika Lilliestierna välkommen

Annika kan nås på telefon 073-096 89 18,

Anneli Darheden kommer fortsatt en tid att medverka och kan nås på telefon 073-096 89 18.

Skriv ut E-post

Samvetet - mellan filosofi och hjärnforskning

Cecilia Sjöhom höll ett seminarium om samvetet 2023-11-21 där cirka 15 deltagare bidrog till diskussion om både "woke" som vill framhäva det samvetsgranna och den samtida förekomsten av det "samvetslösa samhället". I samband med detta diskuterades även hur hjärnforskning kan kombineras med reflekterande. Cecilia beskrev samvetet som en inre röst, en dialog med sig själv. Hon lyfte även fram Theodor Adorno, en tysk filosof, som en viktig tänkare verksam efter andra världskriget och förintelsen. Den tid vi lever i idag kanske kan ses som en samvetslös tid och för att motverka detta är det viktigt att barn lär sig reflektera och att de blir visade in i en värld där förmågan att sätta sig in i andras tankar och känslor är viktig.

Cecilia Sjöholm som är professor i estetik vid Södertörns högskola har en längre tid arbetat på ett projekt om samvetets röst i filosofin och litteraturen. Hon har tidigare bl.a. skrivit böcker om Julia Kristeva, Hannah Arendt och René Descartes på internationella förlag.

Cecilia Sjholm

Fotograf Kajsa Göransson

Skriv ut E-post

Hur kan vi förstå känslosamma barn?

Den 15 november höll psykolog Britt-Marie Ljungström ett välbesökt seminarie Hur kan vi förstå känslosamma barn?  Ett samarbete med FoU primär och nära vård, Folktandvården FoU och Skaraborgsinstitutet. Det var ett seminarium med 50 deltagare där diskussionsinälgg från många framfördes.
Britt-Marie pratade bland annat om att barn behöver utvecklas fysiskt, kognitivt, emotionellt, socialt och moraliskt. Av alla barn har 55 % en trygg anknytning resten ses ha en undvikande, ambivalent eller kaotisk tillvaro. De verksamma komponenterna i relationen mellan barn/föräldrar/vuxna är bland annat positiva förstärkningar, beröm, naturliga och logiska konsekvenser, gemensam lek samt aktivt lyssnande.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»