Vandringsseminarium

Årets vandringsseminarium kommer att äga rum 2-3 juni i vackra Norrkvarn.

I årets upplaga kommer huvudtalaren att vara Tove Godskesen som är docent i medicinsk etik. Hennes avhandlingsarbete hade fokus på patienters deltagande i kliniska studier och hennes vidare forskning har även inkluderat både läkare, sjuksköterskor samt information kring studier patienter kan hämta på nätet. Hon undervisar också nyanställda forskningssjuksköterskor på Akademiska sjukhuset kring samtyckesprocessen.

Temat kommer att vara: Hur informerat är ett informerat samtycke?

Informerat samtycke är ett viktigt begrepp och blir allt viktigare i både vård och forskning men vad innebär egentligen ett informerat samtycke och hur mycket information måste patienten fått för att samtycket ska vara informerat? Kan man tacka nej till information men ja till att delta i studier? Vilka utmaningar finns kring samtyckesprocessen och hur kan man bäst lösa dem är ämnen vi kommer att reflektera kring.
 
För mer information och anmälan om deltagande och särskild kost, kontakta Marie Lidbom
senast 20 maj.

Skriv ut E-post

Seminarium shared reading

Shared Reading är en metod för läsning i grupp som nu sprider sig över Sverige. Forskning visar att metoden kan bryta social isolation och har goda effekter för patientgrupper som lider av depression, demens och kronisk smärta. Henrik Wig, erfaren läsledare och utbildare, berättar under detta seminarium om metoden, sina erfarenheter och om forskningsläget. Seminariet är ett samarbete mellan Skaraborgsinstitutet och Skövde Stadsbibliotek.

pb 12 apri 22

Tid: 31 augusti 2022 kl 13.30-16

Plats: Regionens hus Skövde, rum Billingen

Anmälan senast den 22 augusti 2022 till: 

Välkomna

Skriv ut E-post

Populärvetenskapligt café 27 april

Onsdagen den 27 april föreläste David Thurfjell om hur vi kan stärka vår hälsa genom att ta större hänsyn till de existentiella aspekterna under rubriken ”Naturen, vår nya källa till kraft och eftertanke”. David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

Föreläsningen arrangerades av Skaraborgsinstitutet tillsammans med Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs Senioruniversitet.

popvet

Skriv ut E-post

Kvalitetskriterier för forskning

Seminarium torsdagen den 28 april klockan 13.30 - 16.00

Kvaliteten i forskning går inte att bedöma enbart på dess resultat utan handlar till stora delar om hur resultatet har uppkommit. Det finns vanliga kriterier som brukar användas för bedömning av kvalitet i forskning och dess trovärdighet. Men kan samma kriterier användas för bedömning av kvalitet i kvantitativ respektive kvalitativ forskning? Om inte, varför då? Kan man, till exempel, prata om generaliserbarhet i en kvalitativ studie och om överförbarhet i en kvantitativ studie? Detta och mer därtill kommer det här seminariet att handla om. Seminariehållare Åsa Rejnö och Per Nordin

Varmt välkomna!

Anmälan till Marie Lidbom senast 26 april

Skriv ut E-post

Berättelser från IVA

Den 3 maj 2022,  kl 10:00-12:00 kommer ett seminarium att hållas, där vi kommer att få ta del av erfarenheter av vård av Covid-19 patienter. Lokal: Hökensås, Regionens hus i Skövde.

Med seminariehållarnas egna ord:

Vi som kommer att berätta om "Den stängda dörren: erfarenheter från första, andra och tredje vågen av Covid19 på en intensivvårdsavdelning" heter Susan Lindberg och Berith Wennström. Vi är båda anestesisjuksköterskor med flera decenniers yrkeserfarenhet inom den operativa verksamheten samt kliniska lektorer med ansvar för uppdragsutbildningen till anestesi- och operatiossjuksköterska på SkaS. Våra berättelser handlar om hur vi upplevde att vårda patienten med Covid19 infektion, kontakten med närstående, teamarbetet och hur vi själva påverkades av att arbeta i en vård där vi alla var noviser coh som ett minnen för livet.

Välkommen med din anmälan till , senast den 28 april.

Skriv ut E-post

EndNote 10 maj

Har du tänkt att det vore bra att börja använda EndNote eller använder du EndNote men vill lära dig mer? Då har du chansen redan tisdag 10 maj kl 14-16. Vi kommer bland annat att titta på vad EndNote är, hur du kommer igång att använda det och hur referenser importeras eller läggs på olika ästt. Helt enkelt grunderna för EndNote. Vi är på Regionens Hus och lokal meddelas de som anmält sig.

Anmälan görs till Marie Lidbom på  senast 9 maj.

Har du några frågor om tillfället kan du höra av dig till Åsa Rejnö på

 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»