Gudomliga komedier – Humor, subjektivitet, transcendens

Skaraborgsinstitutet inbjuder till öppet seminarium: Kan ett gott skratt förlänga livet? Om humor och hälsa, Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådning vid Göteborgs universitet, relationen mellan humor och hälsa.

Tid och plats: den 3 november, 2021, kl. 10 - 12, Karstorps kurs och konferenscenter, Skövde.

Humor har i alla tider förståtts som ett verktyg för att nå olika syften: att övertyga, att underhålla eller att håna. Ett av humorns bruk som förekommer från antiken till vår egen tid är humor som terapi. Men kan humor verkligen användas som medicin? Och vad betyder humor för frågan om vad det är att vara människa? Att skratta handlar kanske mer om att leva väl än om att leva längre? Utifrån sitt nyutkomna trebandsverk Gudomliga komedier: Humor, subjektivitet, transcendens diskuterar Ola Sigurdson.

OlaS

Anmälan senast 29 oktober till

 

Skriv ut E-post

Predatory Journals

Seminarium den 16 november 2021 klockan 13 -16 på Skaraborgsinstitutet, lokal Hökensås.

Tove Godskesen, docent i medicinsk etik samt inriktning vårdetik & forskningsetik,

kommer att tala om rovdjurstidskrifter – en introduktion till s.k. ”predatory journals”, hur man identifierar dem och praktisk övning i hur man undviker dem.

TG 2

För anmälan och information kontakta Anneli Darheden senast fredagen den 11 november.

Skriv ut E-post

Journal Club

Nästa Journal Club kommer att hållas den 7 december 2021.

För anmälan och vidare information kontakta 

Underlagsartikeln kommer att skickas ut cirka två veckor före seminariet.

Skriv ut E-post

Covid-19: journalisten i skärningspunkten mellan vetenskap och politik

Amina Manzoor gästade 22 oktober Skaraborgsinstitutet och föreläste om hur det har varit att arbeta som vetenskapsjournalist under covid-19 pandemin. Vi fick ta del av de utmaningar som mött henne i arbetet när denna nya sjukdom gjorde sin entré. Det var inte bara osäkerheterna kring den nya sjukdomen som skulle hanteras utan också den ”infodemi” som uppstod, alla nya forskningsrön och inte minst även oenigheten i vetenskapsvärlden om vilka beslut som var de rätta.

AMM

 

Skriv ut E-post

Grön Rehab

 Gill Croona NBR

Skaraborgsinstitutets konferens om Naturbaserad rehabilitering 28 september tilldrog sig intresse med många deltagare både fysiskt på plats men också genom digitalt deltagande. Såväl politiker, olika organisationer med intresse för naturbaserad rehabilitering, forskare och andra intresserade fanns bland deltagarna.

Vi fick höra föredrag om och från olika verksamheter som arbetar med naturbaserad rehabilitering, ta del av en utvärdering av en sådan verksamhet som Skaraborgsinstitutet genomfört, höra om forskningsläget och behovet av samt svårigheterna med att genomföra sådana utvärderingar.

Såväl fika som lunch ingick för deltagarna där ytterligare möjlighet till diskussion gavs.

Plats: Regionens Hus, Skövde

Auditoriet NBR

 

 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»