Seminarium shared reading

Shared Reading är en metod för läsning i grupp som nu sprider sig över Sverige. Forskning visar att metoden kan bryta social isolation och har goda effekter för patientgrupper som lider av depression, demens och kronisk smärta. Henrik Wig, erfaren läsledare och utbildare, berättar under detta seminarium om metoden, sina erfarenheter och om forskningsläget. Seminariet är ett samarbete mellan Skaraborgsinstitutet och Skövde Stadsbibliotek.

pb 12 apri 22

Foto: Mattias Nilsson

Tid: 31 augusti 2022 kl 13.30-16

Plats: Regionens hus Skövde, rum Billingen

Anmälan senast den 22 augusti 2022 till: 

Välkomna

Skriv ut E-post

Seminarium om autism

Fler än 100 000 svenskar har någon form av autismspektrumtillstånd och antalet autismdiagnoser ökar. Autism är ett brett begrepp och innefattar allt ifrån personer med svåra handikapp till personer med så kallad högfungerande autism. Den senare gruppen personer är ibland högeffektiva, ibland socialt begränsade. De kan vara idérika specialister som tänker mindre förutsägbart än många utan autism.

Clara Törnvall är författare och journalist med en lång bakgrund som programledare på SR och SVT. Hon har själv diagnosen autism nivå 1, som tidigare kallades Aspergers syndrom. Hennes bok Autisterna - om kvinnor på spektrat, som har mött stort intresse, är en personlig essä om kvinnor med högfungerande autism. Den vuxna autistiska kvinnan är en person som vår tid ännu inte känner. Ända fram till 1980-talet betraktades autism som ett tillstånd reserverat för pojkar. Ändå finns kvinnorna, och har alltid funnits, i alla samhällsklasser och kulturer. Med sin egen autismutredning som ram gör Clara Törnvall en resa bakåt i tiden och ser sin och andras historia med nya ögon. Autisterna - om kvinnor på spektrat är en personlig essä om kvinnor med högfungerande autism. Boken undersöker hur den autistiska kvinnan har tagit plats i kultur, myter och verklighet. Vem är hon, vem har hon varit och varför har hon varit osynlig så länge?

Clara Törnvall Autisterna

Foto: Sofia Runarsdotter

Välkommen till ett seminarium där vi får veta mer om hur boken kan få oss att förstå mer om autism, bredden av begreppet och att kvinnor är en förbisedd grupp. I seminariet deltar även Maria Unenge Hallerbäck, forskare och barn- och ungdomspsykiatriker, för att kommentera från professionernas synpunkt.

Tid: 11 oktober 2022, kl. 9:30-12:00

Plats: Karstorp säteri hotell och konferens, Skövde

Anmälan senast den 30 september till

Välkomna

Skriv ut E-post

Nya avhandlingar

Vi gratulerar Cecilia Åberg som disputerade den 29 april, Dip Raj Thapa som disputerade den 1 juni 2022 och Britt-Marie Ljungström som disputerade den 7 juni 2022.

CA DRT   BMLJ

Skriv ut E-post

Vandringsseminarium

Årets vandringsseminarium ägde rum den 2-3 juni i vackra Norrkvarn.

I årets upplaga hade vi förmånen att få lyssna till Tove Godskesen, docent i medicinsk etik, på temat: Hur informerat är ett informerat samtycke? 

TGm

Informerat samtycke är ett viktigt begrepp och blir allt viktigare i både vård och forskning men vad innebär egentligen ett informerat samtycke och hur mycket information måste patienten få för att samtycket skall kunna anses vara informerat? Kan man tacka nej till information ändå delta i studien? Vilka utmaningar finns kring samtyckesprocessen och hur kan man bäst lösa dessa?
Seminariet var mycket uppskattat och välbesökt.
 
 

Skriv ut E-post

Populärvetenskapligt café 27 april

Onsdagen den 27 april föreläste David Thurfjell om hur vi kan stärka vår hälsa genom att ta större hänsyn till de existentiella aspekterna under rubriken ”Naturen, vår nya källa till kraft och eftertanke”. David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

Föreläsningen arrangerades av Skaraborgsinstitutet tillsammans med Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs Senioruniversitet.

popvet

Skriv ut E-post

Kvalitetskriterier för forskning

Seminarium torsdagen den 28 april klockan 13.30 - 16.00

Kvaliteten i forskning går inte att bedöma enbart på dess resultat utan handlar till stora delar om hur resultatet har uppkommit. Det finns vanliga kriterier som brukar användas för bedömning av kvalitet i forskning och dess trovärdighet. Men kan samma kriterier användas för bedömning av kvalitet i kvantitativ respektive kvalitativ forskning? Om inte, varför då? Kan man, till exempel, prata om generaliserbarhet i en kvalitativ studie och om överförbarhet i en kvantitativ studie? Detta och mer därtill kommer det här seminariet att handla om. Seminariehållare Åsa Rejnö och Per Nordin

Varmt välkomna!

Anmälan till Marie Lidbom senast 26 april

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»