VD har ordet

 

Året har varit tufft men ändå har forskningen pågått och även ökat. Skaraborgsinstitutet hade i maj i år rekordmånga ansökningar. Sök igen senast 1 maj 2021. Vi kommer också att öppna för fleråriga bidrag för doktorander. Som ni vet är det vetenskapliga råden som bedömer med skarp kritisk blick. Så ansökningarna behöver vara bra. Vi presenterar nyheter, svarar på frågor och ger råd 8 april: kl 13.30-14 och 15.30-16.00!

Hur ska vi leva med en potentiellt hotande coronainfektion där vissa får lindriga symtom och andra blir allvarligt sjuka? Försiktighet är grundprincipen men vi ska också hitta ett sätt att förhålla oss på längre sikt. Påminna oss själva att vi är dödliga och att risker inte går att helt undkomma – träna på att leva med osäkerhet, det är faktiskt inte så dumt i längden.

Jag och mina medarbetare tackar för alla stimulerande samtal och goda forskningsinsatser under året och hoppas det fortsätter med ännu mer kraft 2021.

Björn Landström  

VD Skaraborgsinstitutet  

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»