Grön Rehab

 Gill Croona NBR

Skaraborgsinstitutets konferens om Naturbaserad rehabilitering 28 september tilldrog sig intresse med många deltagare både fysiskt på plats men också genom digitalt deltagande. Såväl politiker, olika organisationer med intresse för naturbaserad rehabilitering, forskare och andra intresserade fanns bland deltagarna.

Vi fick höra föredrag om och från olika verksamheter som arbetar med naturbaserad rehabilitering, ta del av en utvärdering av en sådan verksamhet som Skaraborgsinstitutet genomfört, höra om forskningsläget och behovet av samt svårigheterna med att genomföra sådana utvärderingar.

Såväl fika som lunch ingick för deltagarna där ytterligare möjlighet till diskussion gavs.

Plats: Regionens Hus, Skövde

Auditoriet NBR

 

 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»