Gudomliga komedier – Humor, subjektivitet, transcendens

Ola Sigurdson höll den 3 november en öppen föreläsning i Skaraborgsinstitutets regi om humor och hälsa. Ola inledde med med frågan: "Vilket slags väsen måste en människa vara för att kunna uppfatta något som roligt?" Deltagarna fick följa en intressant exposé över hur man sett på skratt och humor från tiden för Aristoteles, via bland andra, filosofen Kant och i nutid, journalisten Norman Cousins. Om humor kan användas som medicin och faktiskt förlänger livet är oklart men Ola citerade forskaren Provine som menar att skrattet har så försumbara bieffekter att det knappast kan anses skadligt att prova.

 Ola S

Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådning vid Göteborgs universitet

 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»