Berättelser från IVA- Inställt

Den 25 januari kl 13.30 till 15 skulle ett seminarium ha genomförts där vi skulle fått ta del av av erfarenheter av vård av Covid-19 patienter. 

Seminariet är nu uppskjutet på grund av det rådande pademiläget och de aktuella riktlinjerna i Västra Götalandsregionen.

Information om när seminariet kommer att kunna hålla meddelas vid ett senare tillfälle.

 Vid behov av mer information, kontakta Anneli Darheden på

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»