Berättelser från IVA

Den 3 maj 2022,  kl 10:00-12:00 kommer ett seminarium att hållas, där vi kommer att få ta del av erfarenheter av vård av Covid-19 patienter. Lokal: Hökensås, Regionens hus i Skövde.

Med seminariehållarnas egna ord:

Vi som kommer att berätta om "Den stängda dörren: erfarenheter från första, andra och tredje vågen av Covid19 på en intensivvårdsavdelning" heter Susan Lindberg och Berith Wennström. Vi är båda anestesisjuksköterskor med flera decenniers yrkeserfarenhet inom den operativa verksamheten samt kliniska lektorer med ansvar för uppdragsutbildningen till anestesi- och operatiossjuksköterska på SkaS. Våra berättelser handlar om hur vi upplevde att vårda patienten med Covid19 infektion, kontakten med närstående, teamarbetet och hur vi själva påverkades av att arbeta i en vård där vi alla var noviser coh som ett minnen för livet.

Välkommen med din anmälan till , senast den 28 april.

Skriv ut