Seminarium i basal statistik med hjälp av SPSS

Den 8 mars 13.00 – 15.30 hölls ett seminarium för forskare som erhåller medel från Skaraborgsinstitutet. Temat var grundläggande statistisk datahantering med hjälp av programmet SPSS och basal epidemiologi.

Skriv ut