Seminarium: Forskningsmiljöns betydelse för forskaren och forskningen, 11 maj 2022

Den 11 maj höll Skaraborgsinstitutets forskningsledare Beth Maina Ahlberg och Cristina Lundqvist Persson ett seminarium inför sin avslutande tjänstgöring hos oss. Ett tiotal deltagare lyssnade när Beth och Cristina berättade om deras forskning. De delade med sig av sin erfarenhet som forskare och om vad i Skaraborgsinstitutets miljö, som haft betydelse för deras egen forskning. Beth är sociolog, professor i internationell hälsa och kom till Skaraborgsinstitutet år 1999. Hon har stor erfarenhet av deltagande aktionsforskning inom flera områden. Cristina är psykolog, psykoterapeut och klinisk specialist samt docent i psykologi kom till Skaraborgsinstitutet år 2001. Hon har bred forskningserfarenhet inom bland annat ämnesområdena, barnmedicin och psykoterapi. Båda har varit mycket uppskattade kollegor i vår forskningsmiljö.

 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»