Forskningsmiljöns betydelse för forskaren och forskningen

Seminarium den 11 maj klockan 13.30 - 16.00

Inför sin avslutande tjänstgöring på Skaraborgsinstitutet kommer Forskningsledare Beth Maina Ahlberg och Forskningsledare Cristina Lundqvist Persson att berätta om sin forskning, dela med sig av sin erfarenhet som forskare och om vad i Skaraborgsinstitutets miljö, som haft betydelse för deras egen forskning.
Beth är sociolog, professor i internationell hälsa och kom till Skaraborgsinstitutet år 1999. Hon har stor erfarenhet av deltagande aktionsforskning inom flera områden.
Cristina är psykolog, psykoterapeut och klinisk specialist samt docent i psykologi kom till Skaraborgsinstitutet år 2001. Hon har bred forskningserfarenhet inom bland annat ämnesområdena, barnmedicin och psykoterapi.

Anmälan görs till Marie Lidbom senast den 7 maj, 

 

Skriv ut