Seminarium: Kvalitetskriterier för forskning, 28 april 2022

Den 28 april hölls ett seminarium om kvalitetskriterier för forskning med ett 15-tal deltagare.

Kvaliteten i forskning går inte att bedöma enbart på dess resultat utan handlar till stora delar om hur resultatet har uppkommit. Det finns vanliga kriterier som brukar användas för bedömning av kvalitet i forskning och dess trovärdighet. Men kan samma kriterier användas för bedömning av kvalitet i kvantitativ respektive kvalitativ forskning? Om inte, varför då? Kan man, till exempel, prata om generaliserbarhet i en kvalitativ studie och om överförbarhet i en kvantitativ studie? Detta handlade seminariet om. Seminariehållare var Åsa Rejnö och Per Nordin.

Skriv ut