Kvalitetskriterier för forskning

Seminarium torsdagen den 28 april klockan 13.30 - 16.00

Kvaliteten i forskning går inte att bedöma enbart på dess resultat utan handlar till stora delar om hur resultatet har uppkommit. Det finns vanliga kriterier som brukar användas för bedömning av kvalitet i forskning och dess trovärdighet. Men kan samma kriterier användas för bedömning av kvalitet i kvantitativ respektive kvalitativ forskning? Om inte, varför då? Kan man, till exempel, prata om generaliserbarhet i en kvalitativ studie och om överförbarhet i en kvantitativ studie? Detta och mer därtill kommer det här seminariet att handla om. Seminariehållare Åsa Rejnö och Per Nordin

Varmt välkomna!

Anmälan till Marie Lidbom senast 26 april

Skriv ut