Seminarium shared reading

Shared Reading är en metod för läsning i grupp som nu sprider sig över Sverige. Forskning visar att metoden kan bryta social isolation och har goda effekter för patientgrupper som lider av depression, demens och kronisk smärta. Henrik Wig, erfaren läsledare och utbildare, berättar under detta seminarium om metoden, sina erfarenheter och om forskningsläget. Seminariet är ett samarbete mellan Skaraborgsinstitutet och Skövde Stadsbibliotek.

pb 12 apri 22

Foto: Mattias Nilsson

Tid: 31 augusti 2022 kl 13.30-16

Plats: Regionens hus Skövde, rum Billingen

Anmälan senast den 22 augusti 2022 till: 

Välkomna

Skriv ut