Seminarium om autism

Fler än 100 000 svenskar har någon form av autismspektrumtillstånd och antalet autismdiagnoser ökar. Autism är ett brett begrepp och innefattar allt ifrån personer med svåra handikapp till personer med så kallad högfungerande autism. Den senare gruppen personer är ibland högeffektiva, ibland socialt begränsade. De kan vara idérika specialister som tänker mindre förutsägbart än många utan autism.

Clara Törnvall är författare och journalist med en lång bakgrund som programledare på SR och SVT. Hon har själv diagnosen autism nivå 1, som tidigare kallades Aspergers syndrom. Hennes bok Autisterna - om kvinnor på spektrat, som har mött stort intresse, är en personlig essä om kvinnor med högfungerande autism. Den vuxna autistiska kvinnan är en person som vår tid ännu inte känner. Ända fram till 1980-talet betraktades autism som ett tillstånd reserverat för pojkar. Ändå finns kvinnorna, och har alltid funnits, i alla samhällsklasser och kulturer. Med sin egen autismutredning som ram gör Clara Törnvall en resa bakåt i tiden och ser sin och andras historia med nya ögon. Autisterna - om kvinnor på spektrat är en personlig essä om kvinnor med högfungerande autism. Boken undersöker hur den autistiska kvinnan har tagit plats i kultur, myter och verklighet. Vem är hon, vem har hon varit och varför har hon varit osynlig så länge?

Clara Törnvall Autisterna

Foto: Sofia Runarsdotter

Välkommen till ett seminarium där vi får veta mer om hur boken kan få oss att förstå mer om autism, bredden av begreppet och att kvinnor är en förbisedd grupp. I seminariet deltar även Maria Unenge Hallerbäck, forskare, överläkare och klinisk lektor i psykiatri, för att kommentera från professionernas synpunkt.

Tid: 11 oktober 2022, kl. 9:30-12:00

Plats: Karstorp säteri hotell och konferens, Skövde

OBS! FULLBOKAD, Inga ytterligare deltagaranmälan tas emot

Välkomna

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»