Inbjudan till kurs i konsten att söka forskningsmedel

Skaraborgsinstitutet håller en kurs i att skriva ansökan för att söka forskningsmedel från Skaraborgsinstitutet. Kursen syftar till att ge deltagarna ökad kunskap om hur man bygger upp en ansökan om forskningsmedel på ett professionellt sätt för att öka möjligheterna till att få anslag. Genom praktiska övningar med återkoppling från övriga kursdeltagare och kursledare förbereds en egen ansökan som passar på lokal- eller regionalnivå. Under kursen diskuteras även frågeställningar rörande forskningsetik och integritet.

Kursen omfattar tre tillfällen på Regionens hus i Skövde:

Träff 1 - 23 november 2022 kl. 13:30 - 16:30

Träff 2 - 7 december 2022 kl. 13:30-16:30

Träff 3 - 1 februrari 2023 kl. 13:30-16:30

Vid första träffen bjuder Skaraborgsinstitutet på en lättare lunch från kl. 12:45.

Vi som håller i kursen är professor Ulf Lindblad och fil.dr. Emma Lindblad.

Anmälan till kursen är stängd.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»