Seminarium: Narrativ medicin - ett kunskapsinstrument i mötet med patienten 230322

Sjukvårdens effektivitet avgörs av mötet mellan patienten och vårdaren - en läkare, sjuksköterska, psykolog, undersköterska och några till. Narrativ medicin beskriver patientmötet utifrån orden uppmärksamhet, representation och allians.

Valdemar Erling berättar om hur narrativ medicin tillämpas på medicinkliniken i Kungälv och hur den kan tillämpas i de flesta vårdmöten.

Foto: Kristin Lidell

Tid: 22 mars 2023 kl. 13:30-16:00

Plats: Regionens hus Skövde, konferenslokal Mösseberg

Vi bjuder på fika.

Anmälan och uppgift om eventuell särskild kost/allergi sänds senast 13 mars 2023 till:

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»