Journal Club: Alternative perspectives on subgroups analysis. 230328

Vid Journal Club samlas vi till gemensam kritisk läsning av en artikel och diskussion om metod. Artikeln väljs vanligtvis ut av någon av de doktorander/forskare, som har beviljats FoU-medel hos oss, tillsammans med Skaraborgsinstitutets Ali Kazemi. Artikeln sänds ut till anmälda deltagare cirka en vecka innan.

Till vårens första tillfälle har Annika Grynne valt en artikel på temat Alternativ perspectives on subgroups analysis

När:  28 mars 2023 kl. 13:30-15:00

Var: Regionens hus, rum 241

Anmäl ditt deltagande och information om eventuell allergi senast den 20 mars till

 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»