Journal Club 230425

Vid Journal Club samlas vi till gemensam kritisk läsning av en artikel och diskussion om metod. Artikeln väljs vanligtvis ut av någon av de doktorander/forskare, som har beviljats FoU-medel hos oss, tillsammans med Skaraborgsinstitutets Ali Kazemi. Artikeln sänds ut till anmälda deltagare cirka en vecka innan.

Anmäl ditt deltagande till vårens första tillfälle.

När:  25 april 2023 kl. 13:30-15:00

Var: Regionens hus, rum 241

Anmäl ditt deltagande och information om eventuell allergi senast den 17 april till

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»