Seminarium: shared reading 230126

Det var fullsatt när Henrik Wig höll seminarium om shared reading. Henrik berättade bland annat om hur historien sett på litteratur som läkande och utvecklingen av metoden shared reading. Metoden bygger på läsning i grupp guidat av en utbildad läsledare och har haft goda effekter på patientgrupper som lider av demens, depression och kronisk smärta. Just nu pågår projektet Smultronstället som omfattar Skaraborgs alla 15 kommuner och som resulterade i närmare 40 utbildade läsledare.

  

 

 

 

 

Henrik är aktuell med boken Litteraturens kraft: erfarenheter om shared reading (BTJ förlag: 2022).

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»