Mingelseminarium: Strategisk rådgivning inför ansökningsomgång 1 maj 2023, 230228

Till vårt mingelseminarium om strategisk rådgivning den 28 februari kom 14 anmälda deltagare. Efter en kortare presentation av institutets personal och deltagarna följde en kortare information om smärre justeringar i blanketten ansökan om FoU-medel. Därefter förmedlade våra forskningshandledare några av de strategiska råd kring brister i tidigare års ansökningar och lite hur våra vetenskapliga råd har tänkt kring bristerna. Några av de råd som gavs var att

  • det ska det av ansökan tydligt framgå vad man vill undersöka (var konkret med vad du vill undersöka)
  • att man ska följa instruktionerna och lägga ner tid på ansökan (röd tråd genom ansökan),
  • att metoden som väljs ska kunna besvara den frågeställning ni ämnar undersöka,
  • att tänka på den som ska läsa ansökan och använda ett allmänt vetenskapligt språk (tänk på att den/de som ska läsa ansökan kanske inte har full kunskap om det område du vill undersöka).

Några frågor att fundera på framfördes också av våra forskningshandledare, bland annat

  • vad är det jag söker för?
  • hänger de olika delarna ihop (speglar frågorna syftet)?
  • går frågan att besvara?

Deltagarna fick även information om att institutet under senhösten återigen kommer att ge en kurs i konsten att söka forskningsmedel, eftersom kursen var mycket uppskattad av deltagarna som gick den vid senaste tillfället november 2022 - februari 2023.

De strategiska råden följdes av en frågestund och därefter mingel där deltagarna gavs möjlighet att tala med forskningshandledarna i mindre grupper.

Vi tackar alla som deltog för givande samtal. 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»