Välbesökt seminarium om artificiell intelligens och hälsa 230314

Med frågan "Äter pingviner gris?" illustrerade Mattias Beijmo exempel på att människan inte alltid har bäst kunskap. Drygt 25 anmälda deltagare fick en genomgång av hur artificell intelligens (AI) har utvecklats genom tiderna och vad AI är idag. Diagnostik av röntgenplåtar med hjälp av AI är billigare, snabbare och görs med högre ackuratess. För användandet är kvalitet och kvantitet viktigt, hur mycket data och hur bra data. Vi fick exempel på att det kräver mycket kunskap av oss att förstå vad som inte stämmer när text-AI skapas för att kommunicera som vi gör. Mattias Beijmo avslutade seminariet med att bland annat framföra att begreppet intelligens måste omvärderas.

Vi tackar alla som var med och deltog.

 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»