Hur kan vi förstå känslosamma barn?

Den 15 november höll psykolog Britt-Marie Ljungström ett välbesökt seminarie Hur kan vi förstå känslosamma barn?  Ett samarbete med FoU primär och nära vård, Folktandvården FoU och Skaraborgsinstitutet. Det var ett seminarium med 50 deltagare där diskussionsinälgg från många framfördes.
Britt-Marie pratade bland annat om att barn behöver utvecklas fysiskt, kognitivt, emotionellt, socialt och moraliskt. Av alla barn har 55 % en trygg anknytning resten ses ha en undvikande, ambivalent eller kaotisk tillvaro. De verksamma komponenterna i relationen mellan barn/föräldrar/vuxna är bland annat positiva förstärkningar, beröm, naturliga och logiska konsekvenser, gemensam lek samt aktivt lyssnande.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»