Tematisk utlysning för 1 maj-ansökningar

Skaraborgsinstitutet välkomnar i år ansökningar inom området ”människors hälsa och digital teknik”. Vi uppmuntrar projekt som till exempel undersöker digitala verktyg och plattformar och dess påverkan på hälsa i olika befolkningsgrupper. Andra relevanta teman inkluderar individers säkerhet och integritet när nya digitala system implementeras i hälso- och sjukvård, analyser av eventuella klyftor i tillgång till och användning av hälsoresurser som baseras på digital teknik, samt samverkan mellan olika intressenter inom hälsoområdet för att främja innovativa lösningar och skapa synergier. Genom denna satsning strävar vi efter att stödja forskning som bidrar till en ökad förståelse och kunskap om hälsoteknologi och dess roll i dagens samhälle. Temat ”människors hälsa och digital teknik” är dock inte det enda vi kommer att stödja; ansökningar kan självklart även undersöka andra ämnen och frågeställningar. Ansökan görs på sedvanlig blankett.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»