Kvalitativ innehållsanalys

Den 5e december 2023 anordnade Skaraborgsinstitutet i samarbete med FoU centrum ett digitalt metodseminarium med Ulla Graneheim. Graneheim är verksam som universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet och har en gedigen erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys. Seminariet riktade sig till forskningsintresserad personal i Skaraborg knutna till SI och FoU och drog mycket stort intresse med runt 60 deltagare. Det bjöds på både teoretiska och praktiska moment och engagerande diskussioner.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»