Journal Club: Alkohol och dess effekter på hälsan

Den 14 maj 2024 kl 13:30-15:30 kommer Ulf Lindblad, professor emeritus i allmänmedicin Sahlgrenska akademin, hålla i Journal Club. Här kommer Ulf presentera artikeln bakom Socialstyrelsens nya rekommendationer och vi kommer diskutera beläggen för alkoholens effekter på hälsan.

Socialstyrelsen justerade 2023 sina riktlinjer avseende när alkoholkonsumtion skall betraktas som riskbruk så att tröskeln lades vid 10 enheter per vecka för både män och kvinnor (1 enhet är litet glas vin). Beslutet är i linje med olika internationella riktlinjer, men har lett till en intensiv och lite upprörd debatt i Sverige. Bakom denna förändring av riktlinjerna ligger ett mindre antal nya studier och vi vill diskutera en av de centrala referenserna i ljuset av huruvida kohortstudier kan ge stöd för konklusioner rörande orsakssamband samt för strategier för bättre folkhälsa. 

Plats: Regionens hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde, lokal Kinnekulle.

Anmälan görs hos  senast torsdagen den 7 maj 2024.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»