Mingelseminarium: Strategisk rådgivning inför ansökningsomgång 1 maj 2023, 230228

Till vårt mingelseminarium om strategisk rådgivning den 28 februari kom 14 anmälda deltagare. Efter en kortare presentation av institutets personal och deltagarna följde en kortare information om smärre justeringar i blanketten ansökan om FoU-medel. Därefter förmedlade våra forskningshandledare några av de strategiska råd kring brister i tidigare års ansökningar och lite hur våra vetenskapliga råd har tänkt kring bristerna. Några av de råd som gavs var att

  • det ska det av ansökan tydligt framgå vad man vill undersöka (var konkret med vad du vill undersöka)
  • att man ska följa instruktionerna och lägga ner tid på ansökan (röd tråd genom ansökan),
  • att metoden som väljs ska kunna besvara den frågeställning ni ämnar undersöka,
  • att tänka på den som ska läsa ansökan och använda ett allmänt vetenskapligt språk (tänk på att den/de som ska läsa ansökan kanske inte har full kunskap om det område du vill undersöka).

Några frågor att fundera på framfördes också av våra forskningshandledare, bland annat

  • vad är det jag söker för?
  • hänger de olika delarna ihop (speglar frågorna syftet)?
  • går frågan att besvara?

Deltagarna fick även information om att institutet under senhösten återigen kommer att ge en kurs i konsten att söka forskningsmedel, eftersom kursen var mycket uppskattad av deltagarna som gick den vid senaste tillfället november 2022 - februari 2023.

De strategiska råden följdes av en frågestund och därefter mingel där deltagarna gavs möjlighet att tala med forskningshandledarna i mindre grupper.

Vi tackar alla som deltog för givande samtal. 

Skriv ut E-post

Seminarium: shared reading 230126

Det var fullsatt när Henrik Wig höll seminarium om shared reading. Henrik berättade bland annat om hur historien sett på litteratur som läkande och utvecklingen av metoden shared reading. Metoden bygger på läsning i grupp guidat av en utbildad läsledare och har haft goda effekter på patientgrupper som lider av demens, depression och kronisk smärta. Just nu pågår projektet Smultronstället som omfattar Skaraborgs alla 15 kommuner och som resulterade i närmare 40 utbildade läsledare.

  

 

 

 

 

Henrik är aktuell med boken Litteraturens kraft: erfarenheter om shared reading (BTJ förlag: 2022).

Skriv ut E-post

Skaraborgsinstitutets forskningsfestival 2022

 

Den 15 november 2022 kunde vi äntligen träffas in real life för Forskningsfestival i Regionens hus i Skövde. Forskningsfestivalen är ett tillfälle för de forskare som beviljats medel från Skaraborgsinstitutet att presentera sin forskning och samtidigt avrapportera sina projekt. 

Skaraborgsinstitutets styrelseordförande Isabella Carlén inledde årets festival under vilken vi fick ta del av  forskning från några av de projekt som tilldelats FoU-medel under åren 2020 och 2021. Programmet hittar du här

Totalt presenterades 23 projekt, inom varierande områden inom folkhälsoarbete, hälsovård och sjukvård som bidragit till forskningen inom Skaraborg. Under denna fullspäckade dag bjöds vi på fyra sessioner med muntliga presentationer och två sessioner med posterpresentationer. Presentationerna var intressanta och engagerade de frågvisa drygt 70 deltagarna som var med under, hel eller del av, dagen. Forskare med muntliga presentationer överraskades med löpsedlar. Festivalen avslutades med att pris för bästa poster delades ut. Priset tilldelades Ingrid Bertilssons poster över hennes projekt "Measurement properties of Body Awareness Scale Movement Quality (BAS MQ) in people with autism: a Rasch analysis". 

Stort tack till alla er som deltog, till forskare som presenterade, till moderatorer som med ackuratess såg till att hålla tiden i det för dagen tajta schemat och till besökare som deltog med intressanta frågor! 

Hoppas vi ses vid nästa års Forskningsfestival som är planerad till den 26 oktober 2023.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»