Inbjudan till kurs i konsten att söka forskningsmedel

Skaraborgsinstitutet håller en kurs i att skriva ansökan för att söka forskningsmedel från Skaraborgsinstitutet. Kursen syftar till att ge deltagarna ökad kunskap om hur man bygger upp en ansökan om forskningsmedel på ett professionellt sätt för att öka möjligheterna till att få anslag. Genom praktiska övningar med återkoppling från övriga kursdeltagare och kursledare förbereds en egen ansökan som passar på lokal- eller regionalnivå. Under kursen diskuteras även frågeställningar rörande forskningsetik och integritet.

Kursen omfattar tre tillfällen på Regionens hus i Skövde:

Träff 1 - 23 november 2022 kl. 13:30 - 16:30

Träff 2 - 7 december 2022 kl. 13:30-16:30

Träff 3 - 1 februrari 2023 kl. 13:30-16:30

Vid första träffen bjuder Skaraborgsinstitutet på en lättare lunch från kl. 12:45.

Vi som håller i kursen är professor Ulf Lindblad och fil.dr. Emma Lindblad.

Anmälan till kursen är stängd.

Skriv ut E-post

Nya avhandlingar

Vi gratulerar Cecilia Åberg som disputerade den 29 april, Dip Raj Thapa som disputerade den 1 juni 2022 och Britt-Marie Ljungström som disputerade den 7 juni 2022.

CA DRT   BMLJ

Skriv ut E-post

Vandringsseminarium 2-3 juni 2022

Årets vandringsseminarium ägde rum den 2-3 juni i vackra Norrkvarn.

I årets upplaga hade vi förmånen att få lyssna till Tove Godskesen, docent i medicinsk etik, på temat: Hur informerat är ett informerat samtycke? 

TGm

Informerat samtycke är ett viktigt begrepp och blir allt viktigare i både vård och forskning men vad innebär egentligen ett informerat samtycke och hur mycket information måste patienten få för att samtycket skall kunna anses vara informerat? Kan man tacka nej till information ändå delta i studien? Vilka utmaningar finns kring samtyckesprocessen och hur kan man bäst lösa dessa?
Seminariet var mycket uppskattat och välbesökt.

Skriv ut E-post

EndNote 10 maj 2022

Har du tänkt att det vore bra att börja använda EndNote eller använder du EndNote men vill lära dig mer? Då har du chansen redan tisdag 10 maj kl 14-16. Vi kommer bland annat att titta på vad EndNote är, hur du kommer igång att använda det och hur referenser importeras eller läggs på olika ästt. Helt enkelt grunderna för EndNote. Vi är på Regionens Hus och lokal meddelas de som anmält sig.

Anmälan görs till Marie Lidbom på  senast 9 maj.

Har du några frågor om tillfället kan du höra av dig till Åsa Rejnö på

 

Skriv ut E-post

Seminarium: Forskningsmiljöns betydelse för forskaren och forskningen, 11 maj 2022

Den 11 maj höll Skaraborgsinstitutets forskningsledare Beth Maina Ahlberg och Cristina Lundqvist Persson ett seminarium inför sin avslutande tjänstgöring hos oss. Ett tiotal deltagare lyssnade när Beth och Cristina berättade om deras forskning. De delade med sig av sin erfarenhet som forskare och om vad i Skaraborgsinstitutets miljö, som haft betydelse för deras egen forskning. Beth är sociolog, professor i internationell hälsa och kom till Skaraborgsinstitutet år 1999. Hon har stor erfarenhet av deltagande aktionsforskning inom flera områden. Cristina är psykolog, psykoterapeut och klinisk specialist samt docent i psykologi kom till Skaraborgsinstitutet år 2001. Hon har bred forskningserfarenhet inom bland annat ämnesområdena, barnmedicin och psykoterapi. Båda har varit mycket uppskattade kollegor i vår forskningsmiljö.

 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»