Seminarium om vetenskapens roll i en infodemi, 19 oktober 2022

Vi var drygt 25 personer som deltog vid seminariet den 19 oktober 2022 där vi lyssnade till och samtalade med Emma Frans, doktor i epidemiologi med mera, som talade om vetenskapensroll i en infodemi. Frågor som lyftes var hur kan ett vetenskapligt förhållningssätt hjälpa allmänheten att hitta rätt och vilket ansvar har vetenskapliga auktoriteter?

Något av det som sades var att den infodemi som skedde under pandemin är här för att stanna. Allmänheten behöver förståelse om vad vetenskap är. Det är viktigt att forskare tar ansvar för hur forskningsresultat kommuniceras till allmänheten. Att förmedla att vetenskap är en process, som att lägga ett pussel. Att forskare har olika aspekter samt att forskare ibland också har fel.

Vi tackar alla som deltog och bidrog till ett givande samtal. Välkommen åter.

 

Skriv ut E-post

Seminarium om autism, 11 oktober 2022

Kulturjournalisten och författaren Clara Törnvall höll den 11 oktober 2022 ett välbesökt och uppskattat seminarium om autism utifrån sin bok "Autisterna om kvinnor på spektrat". Utifrån sin egen autismutredning fick vi ta del av Claras tankar och erfarenheter om kvinnor med högfungerande autism. Vid seminariet deltog även forskaren och psykiatrikern Maria Unenge Hallerbäck som kommenterade ämnet från proffessionernas synpunkt.

 

Skriv ut E-post

Inbjudan till kurs i konsten att söka forskningsmedel

Skaraborgsinstitutet håller en kurs i att skriva ansökan för att söka forskningsmedel från Skaraborgsinstitutet. Kursen syftar till att ge deltagarna ökad kunskap om hur man bygger upp en ansökan om forskningsmedel på ett professionellt sätt för att öka möjligheterna till att få anslag. Genom praktiska övningar med återkoppling från övriga kursdeltagare och kursledare förbereds en egen ansökan som passar på lokal- eller regionalnivå. Under kursen diskuteras även frågeställningar rörande forskningsetik och integritet.

Kursen omfattar tre tillfällen på Regionens hus i Skövde:

Träff 1 - 23 november 2022 kl. 13:30 - 16:30

Träff 2 - 7 december 2022 kl. 13:30-16:30

Träff 3 - 1 februrari 2023 kl. 13:30-16:30

Vid första träffen bjuder Skaraborgsinstitutet på en lättare lunch från kl. 12:45.

Vi som håller i kursen är professor Ulf Lindblad och fil.dr. Emma Lindblad.

Anmälan till kursen är stängd.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»