EndNote 10 maj 2022

Har du tänkt att det vore bra att börja använda EndNote eller använder du EndNote men vill lära dig mer? Då har du chansen redan tisdag 10 maj kl 14-16. Vi kommer bland annat att titta på vad EndNote är, hur du kommer igång att använda det och hur referenser importeras eller läggs på olika ästt. Helt enkelt grunderna för EndNote. Vi är på Regionens Hus och lokal meddelas de som anmält sig.

Anmälan görs till Marie Lidbom på  senast 9 maj.

Har du några frågor om tillfället kan du höra av dig till Åsa Rejnö på

 

Skriv ut E-post

Seminarium: Forskningsmiljöns betydelse för forskaren och forskningen, 11 maj 2022

Den 11 maj höll Skaraborgsinstitutets forskningsledare Beth Maina Ahlberg och Cristina Lundqvist Persson ett seminarium inför sin avslutande tjänstgöring hos oss. Ett tiotal deltagare lyssnade när Beth och Cristina berättade om deras forskning. De delade med sig av sin erfarenhet som forskare och om vad i Skaraborgsinstitutets miljö, som haft betydelse för deras egen forskning. Beth är sociolog, professor i internationell hälsa och kom till Skaraborgsinstitutet år 1999. Hon har stor erfarenhet av deltagande aktionsforskning inom flera områden. Cristina är psykolog, psykoterapeut och klinisk specialist samt docent i psykologi kom till Skaraborgsinstitutet år 2001. Hon har bred forskningserfarenhet inom bland annat ämnesområdena, barnmedicin och psykoterapi. Båda har varit mycket uppskattade kollegor i vår forskningsmiljö.

 

Skriv ut E-post

Seminarium: Berättelser från IVA, 3 maj 2022

Den 3 maj 2022 hölls ett seminarium där anestesisjuksköterskorna Susan Lindberg och Berith Wennström delade med sig av deras erfarenheter av vård av covid-19 patienter under första, andra och tredje vågen. Deras berättelser handlade om hur de upplevde att vårda patienter med covid-19 infektion, kontakten med närstående, teamarbetet och hur de själva påverkades av att arbeta i en vård där alla var noviser.

 

Skriv ut E-post

Seminarium: Kvalitetskriterier för forskning, 28 april 2022

Den 28 april hölls ett seminarium om kvalitetskriterier för forskning med ett 15-tal deltagare.

Kvaliteten i forskning går inte att bedöma enbart på dess resultat utan handlar till stora delar om hur resultatet har uppkommit. Det finns vanliga kriterier som brukar användas för bedömning av kvalitet i forskning och dess trovärdighet. Men kan samma kriterier användas för bedömning av kvalitet i kvantitativ respektive kvalitativ forskning? Om inte, varför då? Kan man, till exempel, prata om generaliserbarhet i en kvalitativ studie och om överförbarhet i en kvantitativ studie? Detta handlade seminariet om. Seminariehållare var Åsa Rejnö och Per Nordin.

Skriv ut E-post

Populärvetenskapligt café 27 april 2022

Onsdagen den 27 april föreläste David Thurfjell om hur vi kan stärka vår hälsa genom att ta större hänsyn till de existentiella aspekterna under rubriken ”Naturen, vår nya källa till kraft och eftertanke”. David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

Föreläsningen arrangerades av Skaraborgsinstitutet tillsammans med Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs Senioruniversitet.

popvet

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»