Inbjudan till kurs i konsten att söka forskningsmedel

Skaraborgsinstitutet håller en kurs i att skriva ansökan för att söka forskningsmedel från Skaraborgsinstitutet. Kursen syftar till att ge deltagarna ökad kunskap om hur man bygger upp en ansökan om forskningsmedel på ett professionellt sätt för att öka möjligheterna till att få anslag. Genom praktiska övningar med återkoppling från övriga kursdeltagare och kursledare förbereds en egen ansökan som passar på lokal- eller regionalnivå. Under kursen diskuteras även frågeställningar rörande forskningsetik och integritet.

Kursen omfattar tre tillfällen på Regionens hus i Skövde:

Träff 1 - 23 november 2022 kl. 13:30 - 16:30

Träff 2 - 7 december 2022 kl. 13:30-16:30

Träff 3 - 1 februrari 2023 kl. 13:30-16:30

Vid första träffen bjuder Skaraborgsinstitutet på en lättare lunch från kl. 12:45.

Vi som håller i kursen är professor Ulf Lindblad och fil.dr. Emma Lindblad.

Anmälan till kursen är stängd.

Skriv ut E-post

Nya avhandlingar

Vi gratulerar Cecilia Åberg som disputerade den 29 april, Dip Raj Thapa som disputerade den 1 juni 2022 och Britt-Marie Ljungström som disputerade den 7 juni 2022.

CA DRT   BMLJ

Skriv ut E-post

Vandringsseminarium 2-3 juni 2022

Årets vandringsseminarium ägde rum den 2-3 juni i vackra Norrkvarn.

I årets upplaga hade vi förmånen att få lyssna till Tove Godskesen, docent i medicinsk etik, på temat: Hur informerat är ett informerat samtycke? 

TGm

Informerat samtycke är ett viktigt begrepp och blir allt viktigare i både vård och forskning men vad innebär egentligen ett informerat samtycke och hur mycket information måste patienten få för att samtycket skall kunna anses vara informerat? Kan man tacka nej till information ändå delta i studien? Vilka utmaningar finns kring samtyckesprocessen och hur kan man bäst lösa dessa?
Seminariet var mycket uppskattat och välbesökt.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»