Seminarium: Berättelser från IVA, 3 maj 2022

Den 3 maj 2022 hölls ett seminarium där anestesisjuksköterskorna Susan Lindberg och Berith Wennström delade med sig av deras erfarenheter av vård av covid-19 patienter under första, andra och tredje vågen. Deras berättelser handlade om hur de upplevde att vårda patienter med covid-19 infektion, kontakten med närstående, teamarbetet och hur de själva påverkades av att arbeta i en vård där alla var noviser.

 

Skriv ut E-post

Seminarium: Kvalitetskriterier för forskning, 28 april 2022

Den 28 april hölls ett seminarium om kvalitetskriterier för forskning med ett 15-tal deltagare.

Kvaliteten i forskning går inte att bedöma enbart på dess resultat utan handlar till stora delar om hur resultatet har uppkommit. Det finns vanliga kriterier som brukar användas för bedömning av kvalitet i forskning och dess trovärdighet. Men kan samma kriterier användas för bedömning av kvalitet i kvantitativ respektive kvalitativ forskning? Om inte, varför då? Kan man, till exempel, prata om generaliserbarhet i en kvalitativ studie och om överförbarhet i en kvantitativ studie? Detta handlade seminariet om. Seminariehållare var Åsa Rejnö och Per Nordin.

Skriv ut E-post

Populärvetenskapligt café 27 april 2022

Onsdagen den 27 april föreläste David Thurfjell om hur vi kan stärka vår hälsa genom att ta större hänsyn till de existentiella aspekterna under rubriken ”Naturen, vår nya källa till kraft och eftertanke”. David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

Föreläsningen arrangerades av Skaraborgsinstitutet tillsammans med Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs Senioruniversitet.

popvet

Skriv ut E-post

Seminarium om kausalitet, 22 mars 2022

Den 22 mars 2022, kl 13.30 - 15, hölls ett seminarium om begreppet kausalitet.
Vad är kausalitet? Är det något man behöver överväga som forskare? I detta seminarium kommer vi att diskutera begreppet och dess innebörd och hur man kan göra för att bedöma om ett orsakssammanhang föreligger. Seminariehållare Per Nordin.

 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»