Covid-19: journalisten i skärningspunkten mellan vetenskap och politik

Amina Manzoor gästade 22 oktober Skaraborgsinstitutet och föreläste om hur det har varit att arbeta som vetenskapsjournalist under covid-19 pandemin. Vi fick ta del av de utmaningar som mött henne i arbetet när denna nya sjukdom gjorde sin entré. Det var inte bara osäkerheterna kring den nya sjukdomen som skulle hanteras utan också den ”infodemi” som uppstod, alla nya forskningsrön och inte minst även oenigheten i vetenskapsvärlden om vilka beslut som var de rätta.

AMM

 

Skriv ut E-post

Grön Rehab

 Gill Croona NBR

Skaraborgsinstitutets konferens om Naturbaserad rehabilitering 28 september tilldrog sig intresse med många deltagare både fysiskt på plats men också genom digitalt deltagande. Såväl politiker, olika organisationer med intresse för naturbaserad rehabilitering, forskare och andra intresserade fanns bland deltagarna.

Vi fick höra föredrag om och från olika verksamheter som arbetar med naturbaserad rehabilitering, ta del av en utvärdering av en sådan verksamhet som Skaraborgsinstitutet genomfört, höra om forskningsläget och behovet av samt svårigheterna med att genomföra sådana utvärderingar.

Såväl fika som lunch ingick för deltagarna där ytterligare möjlighet till diskussion gavs.

Plats: Regionens Hus, Skövde

Auditoriet NBR

 

 

Skriv ut E-post

Ny docent

Vi gratulerar vår medarbetare Margareta Hellgren till hennes docentur vid Institutionen för Medicin, Göteborgs Universitet. Margaretas huvudsakliga forskningsområde är diabetes.

Margareta Hellgren

Skriv ut E-post

Årets vandringsseminarium

Årets vandringsseminarium ägde rum den 28 maj 2021 vid Karstorps kurscenter. På förmiddagen vandrade vi i Billingens vackra omnejd i det för dagen strålande fina vädret.
Efter en god lunch fick vi lyssna på ett föredrag av Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns Högskola. Jonna talade om olika former av kunskap och kunskapsbegrepp och deras betydelse för vården och vårdrelaterad forskning.
 
Jonna B
 
 
 
 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»