Seminarium: Kvalitetskriterier för forskning, 28 april 2022

Den 28 april hölls ett seminarium om kvalitetskriterier för forskning med ett 15-tal deltagare.

Kvaliteten i forskning går inte att bedöma enbart på dess resultat utan handlar till stora delar om hur resultatet har uppkommit. Det finns vanliga kriterier som brukar användas för bedömning av kvalitet i forskning och dess trovärdighet. Men kan samma kriterier användas för bedömning av kvalitet i kvantitativ respektive kvalitativ forskning? Om inte, varför då? Kan man, till exempel, prata om generaliserbarhet i en kvalitativ studie och om överförbarhet i en kvantitativ studie? Detta handlade seminariet om. Seminariehållare var Åsa Rejnö och Per Nordin.

Skriv ut E-post

Populärvetenskapligt café 27 april 2022

Onsdagen den 27 april föreläste David Thurfjell om hur vi kan stärka vår hälsa genom att ta större hänsyn till de existentiella aspekterna under rubriken ”Naturen, vår nya källa till kraft och eftertanke”. David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

Föreläsningen arrangerades av Skaraborgsinstitutet tillsammans med Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs Senioruniversitet.

popvet

Skriv ut E-post

Seminarium om kausalitet, 22 mars 2022

Den 22 mars 2022, kl 13.30 - 15, hölls ett seminarium om begreppet kausalitet.
Vad är kausalitet? Är det något man behöver överväga som forskare? I detta seminarium kommer vi att diskutera begreppet och dess innebörd och hur man kan göra för att bedöma om ett orsakssammanhang föreligger. Seminariehållare Per Nordin.

 

Skriv ut E-post

EndNote-verkstad 1 mars

Använder du EndNote och har något bekymmer relaterat till användandet av det kanske vår verkstad tisdag 1 mars kl 14-16 är något för dig. Har du en referens som trilskas, en referenslista du inte får till eller undrar du hur du ska få in en speciell referens i EndNote? Ta med dig dina frågor och bekymmer så ses vi på Regionens Hus. Anmälan görs till Anneli Darheden på  senast 28 februari. 

Har du några frågor om verkstaden kan du höra av dig till Åsa Rejnö på  

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»