Vandringsseminarium

Årets vandringsseminarium ägde rum den 2-3 juni i vackra Norrkvarn.

I årets upplaga hade vi förmånen att få lyssna till Tove Godskesen, docent i medicinsk etik, på temat: Hur informerat är ett informerat samtycke? 

TGm

Informerat samtycke är ett viktigt begrepp och blir allt viktigare i både vård och forskning men vad innebär egentligen ett informerat samtycke och hur mycket information måste patienten få för att samtycket skall kunna anses vara informerat? Kan man tacka nej till information ändå delta i studien? Vilka utmaningar finns kring samtyckesprocessen och hur kan man bäst lösa dessa?
Seminariet var mycket uppskattat och välbesökt.
 
 

Skriv ut E-post

Populärvetenskapligt café 27 april

Onsdagen den 27 april föreläste David Thurfjell om hur vi kan stärka vår hälsa genom att ta större hänsyn till de existentiella aspekterna under rubriken ”Naturen, vår nya källa till kraft och eftertanke”. David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

Föreläsningen arrangerades av Skaraborgsinstitutet tillsammans med Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs Senioruniversitet.

popvet

Skriv ut E-post

Kvalitetskriterier för forskning

Seminarium torsdagen den 28 april klockan 13.30 - 16.00

Kvaliteten i forskning går inte att bedöma enbart på dess resultat utan handlar till stora delar om hur resultatet har uppkommit. Det finns vanliga kriterier som brukar användas för bedömning av kvalitet i forskning och dess trovärdighet. Men kan samma kriterier användas för bedömning av kvalitet i kvantitativ respektive kvalitativ forskning? Om inte, varför då? Kan man, till exempel, prata om generaliserbarhet i en kvalitativ studie och om överförbarhet i en kvantitativ studie? Detta och mer därtill kommer det här seminariet att handla om. Seminariehållare Åsa Rejnö och Per Nordin

Varmt välkomna!

Anmälan till Marie Lidbom senast 26 april

Skriv ut E-post

Berättelser från IVA

Den 3 maj 2022,  kl 10:00-12:00 kommer ett seminarium att hållas, där vi kommer att få ta del av erfarenheter av vård av Covid-19 patienter. Lokal: Hökensås, Regionens hus i Skövde.

Med seminariehållarnas egna ord:

Vi som kommer att berätta om "Den stängda dörren: erfarenheter från första, andra och tredje vågen av Covid19 på en intensivvårdsavdelning" heter Susan Lindberg och Berith Wennström. Vi är båda anestesisjuksköterskor med flera decenniers yrkeserfarenhet inom den operativa verksamheten samt kliniska lektorer med ansvar för uppdragsutbildningen till anestesi- och operatiossjuksköterska på SkaS. Våra berättelser handlar om hur vi upplevde att vårda patienten med Covid19 infektion, kontakten med närstående, teamarbetet och hur vi själva påverkades av att arbeta i en vård där vi alla var noviser coh som ett minnen för livet.

Välkommen med din anmälan till , senast den 28 april.

Skriv ut E-post

EndNote 10 maj

Har du tänkt att det vore bra att börja använda EndNote eller använder du EndNote men vill lära dig mer? Då har du chansen redan tisdag 10 maj kl 14-16. Vi kommer bland annat att titta på vad EndNote är, hur du kommer igång att använda det och hur referenser importeras eller läggs på olika ästt. Helt enkelt grunderna för EndNote. Vi är på Regionens Hus och lokal meddelas de som anmält sig.

Anmälan görs till Marie Lidbom på  senast 9 maj.

Har du några frågor om tillfället kan du höra av dig till Åsa Rejnö på

 

Skriv ut E-post

Forskningsmiljöns betydelse för forskaren och forskningen

Seminarium den 11 maj klockan 13.30 - 16.00

Inför sin avslutande tjänstgöring på Skaraborgsinstitutet kommer Forskningsledare Beth Maina Ahlberg och Forskningsledare Cristina Lundqvist Persson att berätta om sin forskning, dela med sig av sin erfarenhet som forskare och om vad i Skaraborgsinstitutets miljö, som haft betydelse för deras egen forskning.
Beth är sociolog, professor i internationell hälsa och kom till Skaraborgsinstitutet år 1999. Hon har stor erfarenhet av deltagande aktionsforskning inom flera områden.
Cristina är psykolog, psykoterapeut och klinisk specialist samt docent i psykologi kom till Skaraborgsinstitutet år 2001. Hon har bred forskningserfarenhet inom bland annat ämnesområdena, barnmedicin och psykoterapi.

Anmälan görs till Marie Lidbom senast den 7 maj, 

 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»