Samvetet - mellan filosofi och hjärnforskning

Cecilia Sjöhom höll ett seminarium om samvetet 2023-11-21 där cirka 15 deltagare bidrog till diskussion om både "woke" som vill framhäva det samvetsgranna och den samtida förekomsten av det "samvetslösa samhället". I samband med detta diskuterades även hur hjärnforskning kan kombineras med reflekterande. Cecilia beskrev samvetet som en inre röst, en dialog med sig själv. Hon lyfte även fram Theodor Adorno, en tysk filosof, som en viktig tänkare verksam efter andra världskriget och förintelsen. Den tid vi lever i idag kanske kan ses som en samvetslös tid och för att motverka detta är det viktigt att barn lär sig reflektera och att de blir visade in i en värld där förmågan att sätta sig in i andras tankar och känslor är viktig.

Cecilia Sjöholm som är professor i estetik vid Södertörns högskola har en längre tid arbetat på ett projekt om samvetets röst i filosofin och litteraturen. Hon har tidigare bl.a. skrivit böcker om Julia Kristeva, Hannah Arendt och René Descartes på internationella förlag.

Cecilia Sjholm

Fotograf Kajsa Göransson

Skriv ut E-post

Hur kan vi förstå känslosamma barn?

Den 15 november höll psykolog Britt-Marie Ljungström ett välbesökt seminarie Hur kan vi förstå känslosamma barn?  Ett samarbete med FoU primär och nära vård, Folktandvården FoU och Skaraborgsinstitutet. Det var ett seminarium med 50 deltagare där diskussionsinälgg från många framfördes.
Britt-Marie pratade bland annat om att barn behöver utvecklas fysiskt, kognitivt, emotionellt, socialt och moraliskt. Av alla barn har 55 % en trygg anknytning resten ses ha en undvikande, ambivalent eller kaotisk tillvaro. De verksamma komponenterna i relationen mellan barn/föräldrar/vuxna är bland annat positiva förstärkningar, beröm, naturliga och logiska konsekvenser, gemensam lek samt aktivt lyssnande.

Skriv ut E-post

Prevalens och diagnos av neuropsykiatriska diagnoser

Den 9 november höll Maria Unenge Hallerbäck, psykiater och lektor i psykiatri i Örebro, en workshop om prevalens och diagnostik av utvecklingsrelaterade funktionsförändringar (samma sak som neuropsykiatriska funktionsförändringar = npf). Rapporterad förekomst av autism och ADHD världen över varierar stort. Orsakerna är många och en orsak är hur ofta diagnoserna ställs. En annan orsak är avsaknaden av tillförlitliga datakällor, till exempel tillräckligt antal väl genomförda vetenskapliga studier som kartlägger förekomsten. Nitton deltagare (psykologer, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, antropologer, studenter, epidemiologer) bidrog till en livlig diskussion i en anda där olika synsätt på diagnoser framfördes om än inte med samma låsta positioner som antagligen skulle skett för tjugo år sedan.

Prevalens av neuropsykiatriska diagnoser vad vet vi egentligen 1   

Foto Annika Lilliestierna    

Skriv ut E-post

Tisdagsfika

Vi välkomnar forskare anknytna till Skaraborgsinstitutets verksamhet varmt välkomna att prata forskning med oss på tisdagar kl. 09:30-10:15 med start 17 januari och med avslutning 20 juni.

Under våren gör vi uppehåll med tisdagsfika: 7/2, 14/2, 14/3, 4/4 och 16/5.

Höstens första tisdagsfika är 29 augusti.

Skriv ut E-post

Vandringsseminarium 4-5 maj 2023

Årets vandringseminarium ägde rum den 4-5 maj på ett vårvackert Mösseberg. Forskare som erhållit medel från och andra anknutna till Skaraborgsinstitutet träffades för att under första dagen vandra och diskutera. Torsdagens vandring belönades med sol och intressanta vetenskapliga diskussioner. På kvällen avnjöt vi gemensam middag.

FN

På fredagsförmiddagen höll Fredrik Norström, Docent i epidemiologi och biostatistik vid Umeå Universitet, ett intressant och uppskattat seminarium. Temat för dagen var en översikt och introduktion till ämnet hälsoekonomi där seminariedeltagarna bland annat bringades till insikt om vikten av de bakomliggande antagande i denna sorts analyser.  

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»