Prevalens och diagnos av neuropsykiatriska diagnoser

Den 9 november höll Maria Unenge Hallerbäck, psykiater och lektor i psykiatri i Örebro, en workshop om prevalens och diagnostik av utvecklingsrelaterade funktionsförändringar (samma sak som neuropsykiatriska funktionsförändringar = npf). Rapporterad förekomst av autism och ADHD världen över varierar stort. Orsakerna är många och en orsak är hur ofta diagnoserna ställs. En annan orsak är avsaknaden av tillförlitliga datakällor, till exempel tillräckligt antal väl genomförda vetenskapliga studier som kartlägger förekomsten. Nitton deltagare (psykologer, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, antropologer, studenter, epidemiologer) bidrog till en livlig diskussion i en anda där olika synsätt på diagnoser framfördes om än inte med samma låsta positioner som antagligen skulle skett för tjugo år sedan.

Prevalens av neuropsykiatriska diagnoser vad vet vi egentligen 1   

Foto Annika Lilliestierna    

Skriv ut E-post

Tisdagsfika

Vi välkomnar forskare anknytna till Skaraborgsinstitutets verksamhet varmt välkomna att prata forskning med oss på tisdagar kl. 09:30-10:15 med start 17 januari och med avslutning 20 juni.

Under våren gör vi uppehåll med tisdagsfika: 7/2, 14/2, 14/3, 4/4 och 16/5.

Höstens första tisdagsfika är 29 augusti.

Skriv ut E-post

Vandringsseminarium 4-5 maj 2023

Årets vandringseminarium ägde rum den 4-5 maj på ett vårvackert Mösseberg. Forskare som erhållit medel från och andra anknutna till Skaraborgsinstitutet träffades för att under första dagen vandra och diskutera. Torsdagens vandring belönades med sol och intressanta vetenskapliga diskussioner. På kvällen avnjöt vi gemensam middag.

FN

På fredagsförmiddagen höll Fredrik Norström, Docent i epidemiologi och biostatistik vid Umeå Universitet, ett intressant och uppskattat seminarium. Temat för dagen var en översikt och introduktion till ämnet hälsoekonomi där seminariedeltagarna bland annat bringades till insikt om vikten av de bakomliggande antagande i denna sorts analyser.  

Skriv ut E-post

Seminarium: Reflexivitet 230418

Tack alla som kom och bidrog till seminariet om reflexivitet den 18 april. Emma Lindblad, Ali Kazemi och Björn Landström från Skaraborgsinstitutet pratade om olika sätt att se på och arbeta med begreppet i forskning. Deltagarna bidrog med att diskutera olika aspekter av reflexivitet utifrån sina olika bakgrunder och berikade eftermiddagen med intressanta reflektioner.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»