Forskningsmiljöns betydelse för forskaren och forskningen

Seminarium den 11 maj klockan 13.30 - 16.00

Inför sin avslutande tjänstgöring på Skaraborgsinstitutet kommer Forskningsledare Beth Maina Ahlberg och Forskningsledare Cristina Lundqvist Persson att berätta om sin forskning, dela med sig av sin erfarenhet som forskare och om vad i Skaraborgsinstitutets miljö, som haft betydelse för deras egen forskning.
Beth är sociolog, professor i internationell hälsa och kom till Skaraborgsinstitutet år 1999. Hon har stor erfarenhet av deltagande aktionsforskning inom flera områden.
Cristina är psykolog, psykoterapeut och klinisk specialist samt docent i psykologi kom till Skaraborgsinstitutet år 2001. Hon har bred forskningserfarenhet inom bland annat ämnesområdena, barnmedicin och psykoterapi.

Anmälan görs till Marie Lidbom senast den 7 maj, 

 

Skriv ut E-post

Seminarium kausalitet

Den 22 mars 2022, kl 13.30 - 15, hölls ett seminarium om begreppet kausalitet.
Vad är kausalitet? Är det något man behöver överväga som forskare? I detta seminarium kommer vi att diskutera begreppet och dess innebörd och hur man kan göra för att bedöma om ett orsakssammanhang föreligger. Seminariehållare Per Nordin.

 

Skriv ut E-post

EndNote-verkstad 1 mars

Använder du EndNote och har något bekymmer relaterat till användandet av det kanske vår verkstad tisdag 1 mars kl 14-16 är något för dig. Har du en referens som trilskas, en referenslista du inte får till eller undrar du hur du ska få in en speciell referens i EndNote? Ta med dig dina frågor och bekymmer så ses vi på Regionens Hus. Anmälan görs till Anneli Darheden på  senast 28 februari. 

Har du några frågor om verkstaden kan du höra av dig till Åsa Rejnö på  

Skriv ut E-post

Seminarium

Fil dr i sociologi Roland Paulsen höll den 8 februari 2022, ett seminarium om oro och ångest utifrån sin bok "Tänk om: en studie i oro". Ett tema för seminariet handlade om varför människor idag, när de fått de fått det allt bättre, oroar sig än mer. Intressanta tankar och frågor beskrevs men syftet var kanske inte ange precisa svar. 

 RP

Skriv ut E-post

Predatory Journals

Tove Godskesen, docent i medicinsk etik och forskningsetik, gästade Skaraborgsinstitutet för ett seminarium den 16 november om rovdjursförlag/tidskrifter. Efter en intressant och engagerande föreläsning och med idéer från densamma fick vi gruppvis ta itu med ett urval artiklar för att försöka utröna om de var publicerad i en rovdjurstidskrift eller inte.

Artiklarna var av varierande kvalitet och med föreläsningen i ryggen blev det tämligen enkelt att avslöja dem som publikationer från icke-seriösa tidskrifter.

Många av oss som var med gick nog från seminariet med flera aha-upplevelser och lite nya verktyg för att avslöja mindre seriösa aktörer inom det vetenskapliga fältet.

 Tove o sa

 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»