Vandringsseminarium 4-5 maj 2023

Skaraborgsinstitutet bjuder in till vårt årliga vandringsseminarium. Forskare som erhållit medel från och andra anknutna till Skaraborgsinstitutet träffas för att under första dagen vandra och diskutera. På kvällen har vi gemensam middag. Den andra dagen ser vi fram emot seminarium med Fredrik Norström, docent i epidemiologi och biostatistik, på tema hälsoekonomi som disciplin och hur man kan använda det. Bjud gärna med din handledare. Vandringseminariet är kostnadsfritt.

Årets vandringsseminarium äger rum den 4-5 maj 2023 vid Kurorten Mösseberg i Falköping. Begränsat antal platser.

Välkommen med din anmälan och uppgift om eventuell särskild kost/allergi senast den 17 april 2023 till  

 

Skriv ut E-post

Välbesökt seminarium om artificiell intelligens och hälsa 230314

Med frågan "Äter pingviner gris?" illustrerade Mattias Beijmo exempel på att människan inte alltid har bäst kunskap. Drygt 25 anmälda deltagare fick en genomgång av hur artificell intelligens (AI) har utvecklats genom tiderna och vad AI är idag. Diagnostik av röntgenplåtar med hjälp av AI är billigare, snabbare och görs med högre ackuratess. För användandet är kvalitet och kvantitet viktigt, hur mycket data och hur bra data. Vi fick exempel på att det kräver mycket kunskap av oss att förstå vad som inte stämmer när text-AI skapas för att kommunicera som vi gör. Mattias Beijmo avslutade seminariet med att bland annat framföra att begreppet intelligens måste omvärderas.

Vi tackar alla som var med och deltog.

 

Skriv ut E-post

Mingelseminarium: Strategisk rådgivning inför ansökningsomgång 1 maj 2023, 230228

Till vårt mingelseminarium om strategisk rådgivning den 28 februari kom 14 anmälda deltagare. Efter en kortare presentation av institutets personal och deltagarna följde en kortare information om smärre justeringar i blanketten ansökan om FoU-medel. Därefter förmedlade våra forskningshandledare några av de strategiska råd kring brister i tidigare års ansökningar och lite hur våra vetenskapliga råd har tänkt kring bristerna. Nägra av de råd som gavs var att

  • det ska det av ansökan tydligt framgå vad man vill undersöka (var konkret med vad du vill undersöka)
  • att man ska följa instruktionerna och lägga ner tid på ansökan (röd tråd genom ansökan),
  • att metoden som väljs ska kunna besvara den frågeställning ni ämnar undersöka,
  • att tänka på den som ska läsa ansökan och använda ett allmänt vetenskapligt språk (tänk på att den/de som ska läsa ansökan kanske inte har full kunskap om det område du vill undersöka).

Några frågor att fundera på framfördes också av våra forskningshandledare, bland annat

  • vad är det jag söker för?
  • hänger de olika delarna ihop (speglar frågorna syftet)?
  • går frågan att besvara?

Deltagarna fick även information om att institutet under senhösten återigen kommer att ge en kurs i konsten att söka forskningsmedel, eftersom kursen var mycket uppskattad av deltagarna som gick den vid senaste tillfället november 2022 - februari 2023.

De strategiska råden följdes av en frågestund och därefter mingel där deltagarna gavs möjlighet att tala med forskningshandledarna i mindre grupper.

Vi tackar alla som deltog för givande samtal. 

Skriv ut E-post

Seminarium: shared reading 230126

Det var fullsatt när Henrik Wig höll seminarium om shared reading. Henrik berättade bland annat om hur historien sett på litteratur som läkande och utvecklingen av metoden shared reading. Metoden bygger på läsning i grupp guidat av en utbildad läsledare och har haft goda effekter på patientgrupper som lider av demens, depression och kronisk smärta. Just nu pågår projektet Smultronstället som omfattar Skaraborgs alla 15 kommuner och som resulterade i närmare 40 utbildade läsledare.

  

 

 

 

 

Henrik är aktuell med boken Litteraturens kraft: erfarenheter om shared reading (BTJ förlag: 2022).

Skriv ut E-post

Aktiviteter våren 2023

Skaraborgsinstitutet kommer under våren 2023 att erbjuda en rad olika seminarium och andra aktiviteter.

Du hittar en sammanställning över aktiviteterna här.

Välkommen med din anmälan till . Vi bjuder på fika så glöm inte att meddela eventuell särskild kost/allergi.

 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»