Skaraborgsinstitutets hantering av personuppgifter

För att kunna informera dig om vår verksamhet på bästa sätt är det viktigt att vi får spara och använda en del personuppgifter om dig.

Därför är det väldigt viktigt för oss att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar din personliga information. Vi följer den nya dataskyddsförordningen, GDPR, 2016/679/EU, som har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU.

Vi behandlar dina personuppgifter, i syfte att ge dig bättre och snabbare information om vår verksamhet, och forskning. Av våra samarbetspartners kräver vi lika mycket som av oss själva när det gäller att skydda dina personuppgifter.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»