Kort om Skaraborgsinstitutet

Skaraborgsinstitutet påbörjade sin verksamhet 1992. Det dåvarande Skaraborgs läns landsting ville genom en stiftelse för forskning och utvecklingsarbete (FoU) markera att FoU är viktigt för att behålla och utveckla kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Stifelsen Skaraborgsinstitutet är en av Västra Götalands regionens FoU enheter.

FoU behövs för att utveckla den dagliga verksamheten. För att behålla och rekrytera välutbildad och motiverad personal krävs möjligheter att bedriva FoU-arbete. Under 1997 och 1998 genomgick Skaraborgsinstitutet en omorganisation i syfte att renodla verksamheten mot projektstöd, som nu också gäller verksamhet inom den primärkommunala sektorn. Detta i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagens §26b.

Syftet med Skaraborgsinstitutet är att främja sådan forskning och utveckling som är av allmänt intresse inom områden som har anknytning till landstingets och kommunernas verksamhet, inom folkhälsoarbete, hälsovård och sjukvård.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»