Beth Maina Ahlberg

Forskningssamordnare,Professor i internationell hälsa

Adjungerad professor i internationell hälsa med inriktning mot sociologi, vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet.

Forskningsområden

Nationell och internationell hälsa i Europa och Afrika, med särskilt intresse för sexuell- och reproduktiv hälsa, genusfrågor och migration.

Handleder olika forsknings- och utvecklingsprojekt.
Har specialiserad kompetens inom kvalitativ forskning och aktionsforskning.
Ansvarar för utbildning och anordnande av seminarier, workshop och konferenser inom detta område.

Kontakt

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»