Björn Landström

Verkställande Direktör, Med. dr. Specialist i Allmänmedicin

Uppgifter

Leda Skaraborgsinstitutets verksamhet på uppdrag av och ansvarig inför den politiskt tillsatt styrelsen. Ekonomiskt ansvarig.

Kan bistå forskningsintresserade personer med

Diskutera forskningsideér och hur de ska utformas.
Besluta om planeringsbidrag på 1-2 veckors arbetsstipendium på Skaraborgsinstitutet för att utveckla en forskningsidé och skriva en projektbeskrivning.
Handleda kring forskningsmetoder (framför allt kvalitativa metoder).
Läsa och ge synpunkter på projektplaner och forskningsartiklar.
Medarbeta i forskningsprojekt.

Kontakt

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»