Cristina Lundqvist-Persson

Forskningsledare, Docent, Psykolog, Psykoterapeut, Klinisk Specialist

Adjungerad docent i psykologi vid Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet.
Har stor klinisk erfarenhet, arbetat många år inom barnsjukvård och som privat psykoterapeut för ungdomar och vuxna.

Forskningsområden

Barns Utveckling och Hälsa nationellt och internationellt samt terapiforskning.

Är involverad i följande forskningsprojekt

Nutrition, tillväxt och utveckling (emotionellt och kognitivt), hos prematurfödda barn.
Husdjurs betydelse för barn och ungdomar med autism spektrum störningar (ASD).
Djurassisterad terapi för barn och ungdomar med autism spektrum störningar (ASD).
Bildterapi som behandlingsmetod.
Förebyggande arbete för att hindra spridning av HIV och AIDS bland ungdomar i Kenyas Massajområde.

Handleder olika forsknings- och utvecklingsprojekt.
Ansvarar för utbildning och anordnande av seminarier, workshop och konferenser inom olika ämnesområden.

Kontakt

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»