Forskningssekreterare på Skaraborgsinstitutet

Vi söker en forskningssekreterare på heltid from (1 april 2022). Tjänsten är en tillsvidareanställning. Arbetsplatsen är Regionens hus i Skövde och arbetet kräver närvaro på arbetsplatsen de flesta arbetsdagar.

Skaraborgsinstitutet (SI) är en stiftelse som stöder hälso-och sjukvårdsforskning. Antalet anställda är åtta personer, de flesta på deltid.

I anställningen ingår varierade arbetsuppgifter med fokus på administration och kommunikation. Sista dag för ansökan 1 december 2021.

För mer information klicka här.

Skriv ut E-post

Uppdrag

Skaraborgsinstitutet är en stiftelse för forsknings - och utvecklingsarbete som bildades 1992.
Stiftelsens syfte är att främja FoU -arbete inom sjukvård och folkhälsa i de verksamheter regionen och kommunerna bedriver vilket också kan omfatta statligt- och privatanställda.

Skaraborgsinstitutets huvudsakliga uppgifter

1. Fördela forskningsmedel till forskare antingen verksamma eller med hemvist inom gamla Skaraborgs område. Forskare utanför Skaraborg kan beviljas bidrag om forskningsmaterialet hämtas från detta område. 

2. Arrangera seminarier, kurser och konferenser med inriktning emot forskningsmetodik (både kvantitativa och kvalitativa metoder) och sådan forskning där man använder metoder tagna från olika forskningsfält (tvärvetenskap).

3. Utgöra en kreativ forskningsmiljö med rikliga tillfällen till möten mellan forskare genom att erbjuda arbetsstipendier till forskare i Skaraborgsinstitutets lokaler.

 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»