Uppdrag

Skaraborgsinstitutet är en stiftelse för forsknings - och utvecklingsarbete som bildades 1992.
Stiftelsens syfte är att främja FoU -arbete inom sjukvård och folkhälsa i de verksamheter regionen och kommunerna bedriver vilket också kan omfatta statligt- och privatanställda.

Skaraborgsinstitutets huvudsakliga uppgifter

1. Fördela forskningsmedel till forskare antingen verksamma eller med hemvist inom gamla Skaraborgs område. Forskare utanför Skaraborg kan beviljas bidrag om forskningsmaterialet hämtas från detta område. 

2. Arrangera seminarier, kurser och konferenser med inriktning emot forskningsmetodik (både kvantitativa och kvalitativa metoder) och sådan forskning där man använder metoder tagna från olika forskningsfält (tvärvetenskap).

3. Utgöra en kreativ forskningsmiljö med rikliga tillfällen till möten mellan forskare genom att erbjuda arbetsstipendier till forskare i Skaraborgsinstitutets lokaler.

 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»