Skaraborgsinstitutets rapportserie

Rapport 5. Ahlberg, B. M., & Niemi, M. (2021). Rapport om aktionsforskningsprojektet Music Passion 2014-2017. Skaraborgsinstitutets rapportserie. Skövde: Skaraborgsinstitutet.

Rapport 4., Lundqvist Persson, C. & Holmqvist, G. 2019. Grön Rehabilitering på Grevegården i Skaraborg - en utvärdering. Skaraborgsinstitutets rapportserie. Skövde: Skaraborgsinstitutet.

Rapport 3. & Wirtberg, I. 2019. Möt mig som jag är – Utvecklingsstödjande Samspel – US ”De ser mig som en medmänniska”. Skaraborgsinstitutet rapportserie. Skövde: Skaraborgsinstitutet.

Rapport 2. & Holmqvist, G. 2018. Bildterapi som behandlingsmetod. Skaraborgsinstitutets rapportserie. Skövde: Skaraborgsinstitutet.

Rapport 1. & Lundqvist Persson, C. 2018. Tillkomst, utveckling och utvärdering av Music Passion en innovativ musikutbildning i Skara för personer med funktionsvariationer. Skaraborgsinstitutets rapportserie. Skövde: Skaraborgsinstitutet.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»