Skaraborgsinstitutets rapportserie

Rapport 5. Ahlberg, B. M., & Niemi, M. (2021). Rapport om aktionsforskningsprojektet Music Passion 2014-2017. Skaraborgsinstitutets rapportserie. Skövde: Skaraborgsinstitutet.

Rapport 4., Lundqvist Persson, C. & Holmqvist, G. 2019. Grön Rehabilitering på Grevegården i Skaraborg - en utvärdering. Skaraborgsinstitutets rapportserie. Skövde: Skaraborgsinstitutet.

Rapport 3. & Wirtberg, I. 2019. Möt mig som jag är – Utvecklingsstödjande Samspel – US ”De ser mig som en medmänniska”. Skaraborgsinstitutet rapportserie. Skövde: Skaraborgsinstitutet.

Rapport 2. & Holmqvist, G. 2018. Bildterapi som behandlingsmetod. Skaraborgsinstitutets rapportserie. Skövde: Skaraborgsinstitutet.

Rapport 1. & Lundqvist Persson, C. 2018. Tillkomst, utveckling och utvärdering av Music Passion en innovativ musikutbildning i Skara för personer med funktionsvariationer. Skaraborgsinstitutets rapportserie. Skövde: Skaraborgsinstitutet.

Skriv ut