Övriga publikationer

Ahlberg, B. M. 2015. Rights, sexual and reproductive. I: Whelehan, P. & Bolin, A. (Red.) The international encyclopedia of human sexuality. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell.

Ahlberg, B. M. & Kulane, A. 2011. Reproductive Health and Sexual Rights. I: Tamale, S. (Red.) African Sexualities: A Reader. Cape Town: Pambazuka Press.

Bennet, L., Hellgren, M. & Hjörleifsdottir Steiner, K. 2019. Debatt: Viktigt att ha hemoglobinopati i åtanke hos utomeuropeiska patienter. Läkartidningen;116.

Berghammer, M. & Rejnö, Å. 2018. Vetenskaplig teori och metod i ett omvänt klassrum. I: Hrastinski, S. (Red.) Digitalisering av högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.

Berglund, M. & Gillsjö, C. 2017. Reflekterande KRAFT-givande samtal I: Dahlberg, K. & Ekman, I. (Red.) Vägen till patientens värld och personcentrerad vård. Stockholm: Liber.

Berglund, M., Kjellsdotter, A. & Andersson, S. 2017. Att drabbas av långvarig sjukdom. I: Dahlberg, K. & Ekman, I. (Red.) Vägen till patientens värld och personcentrerad vård. Stockholm: Liber.

Bradby, H. & Humphris, R. 2017. Health status of refugees and asylum seekers in Europe. I: Mcqueen, D. (Red.) Oxford Research Encyclopedia of Global Public Health. Oxford: Oxford University Press.

Chinouya, M. J., Saleh, S., & Maina-Ahlberg, B. 2023. Editorial: Disruptions by COVID-19: experiences of global health interventions in research, education, and

Ekman, M. & Ahlberg, B. M. 2011. Increamental innovations in organizational performance in health care. I: Ekman, M., Gustavsson, B., Asheim, B. T. & Pålshaugen, Ö. (Red.) Learning regional innovations: Scandinavian models. Houndmills, Basingstoke: : Palgrave Macmillan.

Eriksson, K., Persson, H. C., Rejnö, Å., & Zelano, J. 2023. Stroke. I A. Ozanne & J. Zelano (red.), Teamarbete i neurologisk vård (s. 73-114). Stockholm, Studentlitteratur.

Godskesen, T., & Rejnö, Å. Etik i samverkan. 2023. I: Eklund, A. & Gadolin, C. (red.) Samverkan i vården: från system till praktik. (s. 93-112). Liber.

Hellgren, M. 2021. Diabetesbehandling i Primärvården. Praktiska råd för att få välbehandlade patienter med typ 2 diabetes. AllmänMedicin, 41(3), 10-12.

Hellgren, M., & Lundqvist, S. 2021. Metabola syndromet. In I.-M. Dohrn, E. Jansson, M. Börjesson, & M. Hagströmer (Red), FYSS 2021 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Stockholm: Läkartidningen förlag AB.

Hellgren, M. & Attvall, S. 2020. Så kan du minska risken att få typ 2 diabetes. Affecta publishing.

Landström, B. 2021a. Allmänläkare 1983-2028. AllmänMedicin, 41(4), 18.

Landström, B. 2021b. Morfin som välsignelse och dödsbringare. AllmänMedicin, 41(4), 61.

Landström, B. 2020. Genomskådande skrivet om corona medan det pågår. AllmänMedicin, 41, 40-41.

Landström, B. 2018. Stor bredd inom den allmänmedicinska forskningen. AllmänMedicin, 29, 12-13.

Lundqvist Persson, C. (Red.) 2018. Konsten att skapa en relation, användande av empatisk kommunikation -13 Essäer, Vänersborg: CELA Grafiska.

Maina, B. & Ciyendi, C. 2010. Women’s rights and Kenya’s constitution: Challenging ‘men of faith’. Pambazuka News. Voices for Freedom and Justice.

Maina, B. & Kulane, A. 2010. Tystnaden kring TBC. i&m (Invandrare & Minoriteter).

Nordenfors, M. 2013. Barn och socialarbetare berättar om utredningar och biståndsinsatser : ett forskningsprojekt om socialtjänstens arbete med barn och deras familjer, Alingsås, Monica Nordenfors.

Rejnö, Å., Bråndal, A., von Euler, M., & Pessah-Rasmussen, H. 2023, Sep 5. Strokerehabilitering ur ett vårdkedjeperspektiv. Läkartidningen, 120.

Rejnö, Å. 2018. Strokevård i Namibia är gratis men det finns inga strokeenheter. StrokeKontakt.

Rejnö, Å. 2020. Fysiska och sociala aktiviteter påverkar hälsan positivt efter stroke. StrokeKontakt.

Törnblom, K., & Kazemi, A. (2023). Recent theoretical advances in social resource theory. I K. Törnblom & A. Kazemi (Red.), Social behavior as resource exchange: Explorations into the societal structures of the mind. Oxford University Press.

Törnblom, K.Y. & Kazemi, A. (red.) 2023. Social behavior as resource exchange: explorations into the societal structures of the mind. New York, NY: Oxford University Press.

Ullberg Pettersson, K., Hellgren, M. & Lundqvist Persson, C. 2018. En väg till ökad hälsa för patienter med stressrelaterad ohälsa. AllmänMedicin, 29, 44-46.

World Health Organization. (2022). Report of a WHO informal meeting on the development of a conceptual framework for Tungiasis control. Virtual meeting, 11–13 January 2021. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/363972

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»