Avhandlingar med stöd från Skaraborgsinstitutet

Adolfsson, A.-S. (2006). Miscarriage : Women’s experience and its cumulative incidence. Institutionen för molekylär och klinisk medicin. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-6204

Alsiö, Å. (2011). On the outcome of antiviral therapy for hepatitis C virus genotype 2 or 3 infection. (PhD). University of Gothenburg, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/26594

Andersson, S. (2012). Med risk för diabetes: studier av symtom, självskattad hälsa och erfarenheter av att leva med risk för att utveckla typ 2 diabetes. (PhD). Göteborgs universitet, Göteborg.

Andersson, T. (2021). Diabetes and hypertension : entangled chronic conditions in primary care : time trends and determinants for mortality and cardiovascular complications. Gothenburg: School of Public Health and Community Medicine, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.

André Kramer, A.-C. (2018). On dental caries and socioeconomy in Swedish children and adolescents: clinical and register-based studies. (PhD). University of Gothenburg, Gothenburg.

Axelsson, K. F. (2020). Aspects of fracture prevention: the role of fracture liaison services and alendronate. (PhD). University of Gothenburg, Gothenburg.

Backhaus, E. (2011). Invasive pneumococcal infections. (PhD). University of Gothenburg, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/27821

Berggren, E. (2012). Daily life after Subarachnoid Haemorrhage: identity construction, patients' and relatives' statements about patients' memory, emotional status and activities of living. (PhD). Jönköpings University, Jönköping.

Berglund, M. (2011). Att ta rodret i sitt liv: lärande utmaningar vid långvarig sjukdom. (PhD). Linnéuniversitetet, Växjö. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-11536

Bäckström, C. (2018). Professional and social support for first-time mothers and partners during childbearing. (PhD). Jönköping University, Jönköping. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-38334

Carlén, K. (2022). Predictors of mental health in adolescents : - with a salutogenic perspective. Jönköping University, School of Health and Welfare. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-58635

Daka, B. (2014). Sex hormones and cardiovascular risk in men and women: the Skaraborg project. (PhD). University of Gothenburg :, Göteborg.

Dalemo, S. (2014). Elevated calcium concentration - is it dangerous? : long-term follow-up in primary care. (PhD). University of Gothenburg, Göteborg.

Edwall, L.-L. (2011). Rutinbesöket hos diabetessjuksköterskan: vårdmötet och dess innebörd för personer med typ 2 diabetes. (PhD). Göteborgs universitet, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/24152

Ekström, A. (2005). Amning och vårdkvalitet.  Karolinska Institutet. Stockholm. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-1569

Engqvist, I. (2011). Experiences of postpartum psychosis from the perspectives of women with the diagnosis and psychiatric nurses. (PhD). University of Rhode Island, Open Access Dissertations. Paper 84. Retrieved from https://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1104&context=oa_diss

Geirsson, M. (2011). Alcohol prevention in Swedish primary health care staff knowledge about risk drinking and attitudes towards working with brief alcohol intervention: where do we go from here? (PhD). University of Gothenburg, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/26274

Gillsjö, C. (2012). Older adult's conceptions of home and experiences of living with long-term musculoskeletal pain at home. University of Rhode Island [Kingston].

Hellgren, M. (2014). DIAVIP - diabetes prevention in primary care: implications for physical activity. University of Gothenburg Göteborg.

Hjerpe, P. (2011). Investigating practice variation in a changing primary care: a multilevel perspective on The Skaraborg Primary Care Database. (PhD). Lund University, Malmö.

Holmqvist, G. (2018). Bildterapi - en väg till inre förändring och förbättrad hälsa. (PhD). Högskolan Halmstad, Halmstad.

Johansson, A. (2012). Sleep-wake-activity and health-related quality of life in patients with coronary artery disease: and evaluation of an individualized non-pharmacological programme to promote self-care in sleep. (PhD). Linköping University, Linköping. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-76681

Johansson, A. (2014). Ändlös omsorg och utmätt hälsa: föräldraskapets paradoxer när ett vuxet barn har långvarig psykisk sjukdom. (PhD). Örebro universitet, Örebro. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-34609

Johansson, A. (2020). Dynamic ultrasound investigation of clubfeet in children, 0-4 years of age, with normal controls. (PhD). University of Gothenburg, Gothenburg.

Johansson, I. (2009). The health care environment on a locked psychiatric ward and its meaning to patients and staff members. (PhD). University of Gothenburg, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/19042

Karlsson, C. (2015). Detection and assessment of pain in dementia care practice: Registered nurses’ and certified nursing assistants’ experiences. (PhD Doctoral thesis, comprehensive summary). Jönköping University, Jönköping. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-28113

Karlsson, V. (2012). Att vårdas vaken med respirator [Elektronisk resurs] patienters och närståendes upplevelser från en intensivvårdsavdelning. (PhD). Göteborgs universitet, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/27823

Kindgren, E. (2022). Early Life Environmental Risk Factors and Gut Microbiota in Juvenile Idiopathic Arthritis : - More than a gut feeling. Linköping University, Department of Biomedical and Clinical Sciences. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-189051

Klaeson, K. (2011). Sexuality in the aftermath of breast and prostate cancer: gendered experiences. (PhD). Linköping University, Linköping. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-72339

Landgren, V. (2022). Neurodevelopmental disorders (ESSENCE) : early detection and outcome in adulthood, Gothenburg, Gillberg Neuropsychiatry Centre, Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.

Landström, B. (2012). Den kompetenta allmänläkaren: mottagningsrummets praxis utmanar idealbilden. (PhD). Göteborgs universitet, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/28252

Larsson, M. (2014). Tonårsflickors hälsa: att stödja och stärka. (PhD). Linnéuniversitetet, Växjö.

Lennartsson, F. (2019). Nonsynostotic plagiocephaly: prevention strategies in child health care. (PhD). University of Gothenburg, Gothenburg.

Lindberg, S. (2013). I hälsans spelrum: lek på vårdandets scen. (PhD). Åbo Akademi, Vasa. Retrieved from http://bibbild.abo.fi/ediss/2013/lindberg_susan.pdf

Ljungström, B.-M. (2022). Parents' experience of living with a child displaying oppositional defiant disorder : top-down and bottom-up approaches to gain a deeper understanding of the complexity, Göteborg, Department of Psychology, University of Gothenburg. http://hdl.handle.net/2077/71422

Ljungström, L. (2017). Community onset sepsis in Sweden: a population based study. (PhD). University of Gothenburg, Gothenburg.

Mårtensson, S. 2022. Bridging the gap between caring theory and nursing practice : Learning experiences of undergraduate nursing students in a caring behavior course, Jönköping, Jönköping University, School of Health and Welfare. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-58498

Niemi, M. (2010). Naturbaserade aktiviteter i daglig verksamhet och gymnasiesärskola: en studie om personer som lär långsammare och om trädgårds- och naturbruksarbetets möjligheter och begränsningar i ett socialt perspektiv. (PhD). Göteborgs universitet, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/22215

Nordin, P. (2018). Control or elimination: terms for public health interventions against tungiasis and schistosomiasis haematobium. Umeå universitet, Umeå. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-154553

Nyqvist, J. (2021). Multiple primary malignancies in breast cancer patients : from population study to genetics. Gothenburg: Department of Clinical Pathology, Institute of Biomedicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.

Oliveira Ramos, T. d. (2014). On the treatment of tibial fractures using the Ilizarov fixator. (PhD). University of Gothenburg, Göteborg.

Rejnö, Å. (2012). Bråd död när patienten drabbats av stroke: vårdares och närståendes upplevelser. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Sahlgrenska Akademin. Göteborgs Universitet, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/30128

Rosén, H. (2011). Patients' experiences of symptoms, discomfort and their impact on daily living following day surgery. (PhD). University of Rhode Island, Ann Arbor, Mich. Retrieved from http://gradworks.umi.com/3450912.pdf

Rystedt, K. 2023. Respiratory tract infections in primary care : aspects of diagnosis and treatment, Gothenburg, General Practice/Family Medicine, School of Public Health and Community Medicine, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.

Sagen, E. (2020). Transurethral resection of the prostate: studies on efficacy, morbidity and costs. (PhD). University of Gothenburg, Gothenburg.

Sahlin, E. (2014). To stress the importance of nature. (PhD). Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. Retrieved from https://pub.epsilon.slu.se/11651/

Starzmann, K. (2018). The physician and the sickness certification. (PhD). University of Gothenburg, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/54197

Svanström, R. (2009). När livsvärldens mönster brister: erfarenheter av att leva med demenssjukdom. (PhD). Linnéuniversitetet, Växjö.

Thapa, D. R. (2022). A health-promotive approach to maintain and sustain health in women-dominated work in Nepal and Sweden, Jönköping, Jönköping University, School of Health and Welfare. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-56296

Thorstensson, S. (2012). Professional support in childbearing: a challenging act of balance. Örebro universitet, Örebro. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-22290

Weidinger, P. (2012). Asthma and COPD: diagnoses and prescriptions in Swedish primary care. (PhD). University of Gothenburg, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/28969

Wennberg, P. (2019). Pain management in older persons with hip fractures. (PhD). Örebro University, Örebro. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-75191

Wennström, B. (2011). Experiences, symptoms and signs in 3-11 year old children undergoing day surgery within the context of the perioperative dialogue. (PhD). University of Gothenburg, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/25490

Westin, L. (2008). Encounters in nursing homes: experiences from nurses, residents and relatives. (PhD). University of Gothenburg, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/18355

Wiberg, S. (2012). Slaughter - not only about animals: an interdisciplinary study of handling of cattle at slaughter. (PhD). Swedish University of Agricultural Sciences, Skara.

Åberg, C. (2022). Striving for meaning in a diminishing world : older persons’ experiences of reflective STRENGTH-giving dialogues including a digital tool, Jönköping, Jönköping University, School of Health and Welfare. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-56043

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»